Internationell scenkonst - magister
Information
Ansök

Internationell scenkonst - magister

Vill du arbeta med internationell scenkonst? Magisterprogrammet Internationell scenkonst riktar sig till dig som är koreograf, regissör, producent, dramaturg, skådespelare, dansare eller på annat sätt är verksam inom scenkonstområdet och som vill utveckla din kompetens med kunskaper inom internationellt arbete och utbyte.

Programmet går ett år på heltid och ger dig kunskap och orientering om de möjligheter och utmaningar som internationell scenkonst står inför utifrån ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv. Under utbildningen får du verktyg och kompetens för att driva, arbeta och samarbeta i internationella projekt i och utanför Sverige. Projektet/projekten kan vara såväl dina egna som andras.

Under utbildningen arbetar du undersökande, reflekterande och skrivande men inte praktiskt producerande. Studierna omfattar föreläsningar och seminarier men också research- och skrivuppgifter som du löser individuellt eller i grupp under handledning. Utbildningen avslutas med ett längre undersökande arbete.

 • Läs mer om utbildningen

  Under ett år går tre kurser parallellt:

  1. Internationell scenkonst i ett omvärldsperspektiv: Kursen fokuserar på att undersöka och kartlägga vår omvärld i Norden, Europa och övriga världen. Du besöker finansiella, kulturpolitiska och arrangerande aktörer samt analyserar hur olika nationella och internationella organisationer och nätverk är uppbyggda och verkar.
  2. Scenkonstprojekt i en internationell miljö: Kursen ger dig en introduktion till och verktyg för att driva ett scenkonstprojekt i en internationell miljö. Kursen behandlar ämnen såsom organisering, finansiering, kommunikation, avtal och kontrakt men även ledarskap ur ett internationellt perspektiv. Kursen innehåller också en inblick i vad olika former av scenkonst har för speciella behov i ett internationellt projekt.
  3. Kunskapsreflektion: Kursen ger dig en introduktion till och verktyg för att diskutera och skriva om konstnärliga processer och formulera dig om det egna arbetet.

   

  Examensarbete
  Den samlade kunskapen du får från de tre kurserna använder du i det avslutande examensarbetet. Ett examensarbete kan till exempel vara utarbetande av ett eget internationellt projekt, research och fallstudier hos organisationer som arbetar med internationell scenkonst eller litteraturstudier.

  Undervisning och handledning genomförs av lärare på StDH/SKH, gäster och praktiker med anknytning till olika delar inom scenkonstområdet och med erfarenhet av internationellt arbete.

  Utbildningen startar den 31 augusti 2020 och avslutas den 4 juni 2021. Perioden är uppdelad i två terminer. Hösttermin 31 augusti – 17 januari 2021. Vårtermin 18 januari 2021 – 4 juni 2021. Internationell scenkonst är en heltidsutbildning där perioder av studier på högskolan blandas med tid för eget arbete. Övergripande schema för utbildningen presenteras i samband med antagningsbeskedet.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå, dvs en examen på grundnivå om 180 hp. Du behöver även uppfylla den särskilda behörigheten som består i en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen, Svenska 3 och Engelska 5.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har erfarenhet av internationellt arbete och samarbeten inom scenkonstområdet med inriktning på internationellt arbete och utbyte. Du får gärna behärska fler språk än svenska och engelska.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format om inte annat anges.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. cv_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven

  • Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen. Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • Svenska 3. Har du inte ett fullständigt betyg från ett svenskt gymnasium kan du läsa mer om hur du kan visa din behörighet här.
  • Engelska 5. Har du inte ett fullständigt betyg från ett svenskt gymnasium kan du läsa mer om hur du kan visa din behörighet här.

   

  3. Ditt cv
  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra erfarenheter som du tycker är relevanta för ansökan. Använd PDF.

  4. Motiveringsbrev
  Beskrivning av vad du hoppas uppnå genom att gå magistern i internationell scenkonst. Max 700 tecken inklusive blanksteg. Använd PDF.

  5. Projektidé eller konstnärlig frågeställning
  Ett dokument innehållande en beskrivning av en projektidé eller konstnärlig frågeställning inom området internationell scenkonst som du vill undersöka. I den beskrivningen ska också ingå en motivering till varför du valt just denna frågeställning, projektidé eller forskningsfråga. Max 2 A4 (ca 8000 tecken inklusive blanksteg). Använd PDF.

  6. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)
  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  1. ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  2. dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  I och med att ansökan till programmet är öppen för sen anmälan kommer ansökningar inskickade efter 15 januari att behandlas i den ordning de inkommer. Räkna med några veckors handläggning innan besked skickas.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift per termin: 296 200 SEK

  Studieavgift för programmet som helhet: 592 400 SEK

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.