Internationell scenkonst - magister
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Internationell scenkonst - magister

Vill du arbeta med internationell scenkonst? Magisterprogrammet Internationell scenkonst riktar sig till dig som är koreograf, regissör, producent, dramaturg, skådespelare, dansare eller på annat sätt är verksam inom scenkonstområdet och som vill utveckla din kompetens med kunskaper inom internationellt arbete och utbyte.

Programmet ger dig kunskap och orientering om de möjligheter och utmaningar som internationell scenkonst står inför utifrån ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv. Under utbildningen får du verktyg och kompetens för att driva, arbeta och samarbeta i internationella projekt i och utanför Sverige. Projektet/projekten kan vara såväl dina egna som andras.

Under utbildningen arbetar du undersökande, reflekterande och skrivande men inte praktiskt producerande. Studierna omfattar föreläsningar, seminarier men också research- och skrivuppgifter som du löser individuellt eller i grupp under handledning. Utbildningen avslutas med ett längre undersökande arbete.

 • Läs mer om utbildningen

  Under ett år löper tre kurser parallellt:
   

  1. Internationell scenkonst i ett omvärldsperspektiv: Kursen fokuserar på att undersöka och kartlägga vår omvärld i Norden, Europa och övriga världen. Du besöker finansiella, kulturpolitiska och arrangerande aktörer samt analyserar hur olika, nationella och internationella, organisationer och nätverk är uppbyggda och verkar.
  2. Scenkonstprojekt i en internationell miljö: Kursen ger dig en introduktion till och verktyg för att driva ett scenkonstprojekt i en internationell miljö. Kursen behandlar ämnen såsom organisering, finansiering, kommunikation, avtal och kontrakt men även ledarskap ur ett internationellt perspektiv. Kursen innehåller också en inblick i vad olika former av scenkonst har för speciella behov i ett internationellt projekt.
  3. Kunskapsreflektion: Kursen ger dig en introduktion till och verktyg för att diskutera och skriva om konstnärliga processer och formulera dig om det egna arbetet.

   

  Examensarbete
  Den samlade kunskapen du får från de tre kurserna använder du i det avslutande examensarbetet. Ett examensarbete kan t.ex. vara utarbetande av ett eget internationellt projekt, research och fallstudier hos organisationer som arbetar med internationell scenkonst eller litteraturstudier.

  Undervisning och handledning genomförs av lärare på StDH/SKH, gäster och praktiker med anknytning till olika delar inom scenkonstområdet och med erfarenhet av internationellt arbete.

  Utbildningen startar den 21 januari 2019 och avslutas den 17 januari 2020. Perioden är uppdelad i två terminer. Vårtermin 21 januari – 9 juni 2019. Hösttermin 2 september 2019 – 17 januari 2020. Internationell scenkonst är en heltidsutbildning där perioder av studier på högskolan blandas med tid för eget arbete. Schema för utbildningen presenteras i samband med antagningsbeskedet.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå. Du behöver även uppfylla den särskilda behörigheten som består i en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet relevant reell kompetens, Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande och Engelska 5 eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utbildningen riktar sig till regissörer, koreografer och producenter m.fl. vars ambition är att utveckla sin kunskapsnivå vad gäller scenkonstproduktion med inriktning på internationellt arbete och utbyte. Du får gärna behärska fler språk än svenska och engelska, men detta är inget krav.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Till din ansökan ska du ladda upp betyg och andra intyg som visar att du uppfyller behörighetskraven till kursen. OBS! Vi godtar inte dokument från Antagning.se.

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Passkopia (om det är aktuellt för dig) Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt kompletta personnummer när du fyller i ansökan.
  2. Examensbevis som visar att du har grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (en Kandidatexamen, eller motsvarande, inklusive kursförteckning) Ladda upp examensbevis för kandidatexamen, eller motsvarande, inklusive kursförteckning. Examensbevis och kursförteckning kan vara på svenska, danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling, samt översättning av auktoriserad översättare, laddas upp.
  3. Examensbevis som visar att du uppfyller den särskilda behörigheten på en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet relevant reell kompetens. (Det kan vara samma bevis/Intyg som du har laddat upp som står under punkt 2 angående den grundläggande behörigheten)
  4. Intyg från universitet/högskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig) Om du går sista terminen på en kandidatutbildning ska du ladda upp studieintyg som visar avklarade studier. Examensbevis för kandidatexamen, eller motsvarande examen, ska vara hos StDH senast vid terminsstart våren 2019 (innan registrering).
  5. Ansökan om reell kompetens/att undantag görs (om det är aktuellt för dig) Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet eller den särskilda behörigheten kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande eller särskilda behörigheten. Du ska också ladda upp dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.
  6. Gymnasiebetyg eller motsvarande intyg från vuxenutbildning på gymnasienivå som visar att du uppfyller kravet på Svenska 1, 2 och 3.
  7. Gymnasiebetyg eller motsvarande intyg från vuxenutbildning på gymnasienivå som visar att du uppfyller kravet på kunskap i engelska språket (Engelska 5 eller motsvarande) Studenter, som har studerat på universitetsnivå och haft engelska som undervisningsspråk, har vissa möjligheter att uppfylla språkkraven genom särskilt dispensförfarande.
  8. CV
  9. Projektidé eller konstnärlig. Ladda upp ett dokument innehållande en beskrivning av en konstnärlig frågeställning, projektidé eller forskningsfråga inom området internationell scenkonst som du vill undersöka. I den beskrivningen ska också ingå en motivering till varför du valt just denna frågeställning, projektidé eller forskningsfråga. Max 2 A4-sida (8000 tecken)

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av CV och en beskrivning av en konstnärlig frågeställning, projektidé eller forskningsfråga inom området internationell scenkonst som den sökande vill undersöka. I den beskrivningen ska också ingå en motivering till varför den sökande valt just denna frågeställning, projektidé eller forskningsfråga. I ett andra urvalssteg sker intervjuer.

  Intervjuerna kommer att ske 26-28/10-2018 och räkna med att de tar en hel dag i anspråk.

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 564 000 SEK för student från tredje land.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.