Dokumentärfilm - master
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Dokumentärfilm - master

Masterprogram i dokumentärfilm är en tvåårig utbildning på avancerad nivå för dig som har en konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande och vill fördjupa dina studier. Du behöver ha minst ett års yrkeserfarenhet av dokumentärfilm för att vara behörig att söka. Den erfarenheten skall vara inom filmregi, filmfoto, filmklippning, filmproduktion eller filmljud – samtliga inom dokumentärfilm. Här finns information om hur utbildningen är upplagd.

Masterprogrammet i dokumentärfilm är forskningsförberedande och syftar till att fördjupa och bredda din kunskap inom dokumentärfilm. Du arbetar teoretiskt och praktiskt med en egen projektidé eller konstnärlig frågeställning som redovisas i slutet av utbildningen i ett självständigt arbete omfattande 30 högskolepoäng.  

Parallellt med att du arbetar med din egen produktion får du tillfälle att studera, diskutera och reflektera kring konstnärliga metoder. Du möter här både skolans egna lärare och nationellt och internationellt ledande aktörer inom fältet. I utbildningen ingår också ett handlett avancerat produktionssamarbete där du genomför en eller flera produktionsövningar i team. 

Den här utbildningen passar dig som tycker om att reflektera kring din egen praktik och att formulera och lösa avancerade konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha en vision om vad du vill uppnå med din utbildning.

Masterprogram i dokumentärfilm 

Utbildningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, reflekterat skrivande och ett självständigt arbete. Den innehåller också ett handlett produktionssamarbete. 

Utbildningen ska förbereda dig för att bedriva praktikbaserad konstnärlig forskning genom att introducera dig till olika vetenskapliga metoder.  Målet är också att du efter avslutad utbildning ska ha fördjupat din praktiska yrkeskompetens.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen består av två års heltidsstudier och innehåller följande kurser: 

  Självständigt arbete  

  Utgångspunkten för arbetet är en konstnärlig frågeställning som du formulerar själv redan när du söker till utbildningen. Det kan till exempel vara en studie i konstnärlig metod eller en undersökning av en konstnärlig process. Arbetet är individuellt, omfattar 30 högskolepoäng och redovisas i form av ett exempel på praktiskt arbete och skriven text.  

  Produktion 

  Ett teamarbete under handledning inom det område inom dokumentärfilm där du har din erfarenhet. Det är ett experimenterande och processorienterat arbete som löper över alla fyra terminerna. Kursen innehåller: 

  • Genomförande av en eller flera avancerade produktioner.  
  • Utvecklande av skapandeprocesser tillsammans med andra. 
  • Formulering och lösning av avancerade konstnärliga och gestaltningsmässiga problem.
  • Experimenterande inom berättande och gestaltning. 
  • Genomförande av kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar genom planering och andra adekvata metoder.  


  Praktisk kunskapsreflektion 

  Muntlig och skriftlig reflektion kring eget och andras konstnärliga skapande genom fördjupning i det konstnärliga kunskapsområdets filosofiska och teoretiska grunder.  

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.  

  Valbar kurs 

  Möjlighet till bredd och fördjupning genom samläsning med andra programstudenter på skolan alternativt på annan ort i Sverige eller utomlands. 

  Om du har frågor om utbildningen, vänligen kontakta Tinna Jonné.
  tinna.jone@uniarts.se

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (kandidatexamen eller motsvarande).


  Särskild behörighet:

  Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet relevant reell kompetens.
  Dokumenterad erfarenhet av minst ett års konstnärligt yrkesarbete inom något av följande fem områden: filmregi för dokumentärfilm, filmfoto för dokumentärfilm, filmklippning för dokumentärfilm, filmproduktion för dokumentärfilm eller filmljud för dokumentärfilm.
  Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
  Engelska 5 eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Minst ett års yrkeserfarenhet av dokumentärfilm.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  När det är möjligt att söka till programmet kommer det här att framgå vad som ska bifogas till ansökan.

  Till senaste antagningsomgången skulle följande handlingar bifogas till ansökan:

  • CV
  • Ett personligt brev på högst 2 A4-sidor där du motiverar varför du vill gå utbildningen 
  • En beskrivning av projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga på högst 3 A4-sidor inom området dokumentärfilm som du vill genomföra och undersöka inom det självständiga arbetets ram. 

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i två steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör det första urvalet utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.   

  Steg två är en intervju. Den sker på skolan eller via Skype. Utifrån de intervjuerna fattar antagningsgruppen sitt beslut.  

  Du får kontinuerligt information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.   

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis tre veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.   

  Urvalet baseras på följande kriterier:  

  1. Den sökandes gestaltande förmåga  
  2. Den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.  
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund   

  Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte. 

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked under vecka 9 om de gick vidare till intervju eller inte. Intervjun ägde rum i vecka 11. Antagningsbeslutet fattades i mitten av maj.  

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 1 111 200 SEK för utbildningen i sin helhet.  

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar