Att skapa ny opera - master
Information
Ansök

Att skapa ny opera - master

Masterprogrammet ”Att skapa ny opera” vänder sig till dig som vill vara med att forma operans framtid. I ett möte med studenter från olika discipliner, kommer du att arbeta gemensamt och laborativt för att utveckla metoder och visioner för nyskapande opera.

Att skapa ny opera är ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola (institutionerna för Scenkonst och Opera) och Kungl. Musikhögskolan. Programmet kommer att samla studenter från olika discipliner inom opera, musik och scenkonst och riktar sig till dig som har lust att ta opera in i framtiden. Du kan vara scenograf, dramatiker/librettist, kostymdesigner, operasångare, ljusdesigner, mask- och perukdesigner, instrumentalist, kompositör och regissör men behöver inte nödvändigtvis ha arbetat med opera tidigare.

Under handledning av professorer och lektorer från de olika institutionerna och kompetens utifrån, kommer du att utveckla samarbetsmetoder, och även vässa din egen förmåga att kreativt bidra till skapandet av ny opera. I programmet kommer du att arbeta både praktiskt och teoretiskt med opera genom laborationer och seminarier. De praktiska momenten kommer att ske i kollaborativa former och präglas av ett icke-hierarkiskt arbetssätt som betonar kunskapsutbytet mellan de olika disciplinerna. Utbildningen strävar efter att vidga begreppet om vad opera och scenkonst skulle kunna vara. Som ett utbildningsprogram på avancerad nivå är den forskningsförberedande.

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet som sträcker sig över fyra terminer har både praktiska och teoretiska inslag. Utbildningen kretsar framförallt kring de operalaborationer som du genomför de tre första terminerna, där alla studenter samarbetar kring olika teman inom opera, som rummet, tanken och känslan, rösten och kroppen samt berättandet. Laborationerna genomförs kollaborativt och icke-hierarkiskt vilket innebär att ingen disciplin har tolkningsföreträde, före den andra. Studenterna ska tillsammans utveckla metoder för skapande av opera, som vidgar begreppen för vad både opera och scenkonst i allmänhet kan vara. Utbildningen fokuserar på ett utbyte och avlyssnande av kunskaper från de olika studenterna och deras discipliner, som en metod att utveckla nya gemensamma kunskaper.

  Operalaborationerna stöds av kurserna i operans teori och praktik, där en noggrann genomgång av operans discipliner och berättarmetoder undersöks och diskuteras ur ett vidgat scenkonstperspektiv.

  Utbildningen är forskningsförberedande och genom kurserna i Metoder inom konstnärlig forskning introduceras du till aktuell forskning, går igenom forskningsmetoder, metoder för dokumentation och presentation av forskningsbaserad konst.

  Du söker till programmet bland annat genom att beskriva ett eget konstnärligt och undersökande arbete som du vill genomföra under utbildningen. Med stöd av handledare och i dialog med de insikter och kunskaper du får under utbildningen utvecklar du din frågeställning. Inför den avslutande terminen ska den vara slutgiltigt formulerad.

  Den sista terminen genomför du det självständiga arbetet. Det presenteras och examineras i tre delar. Den första delen är ditt undersökande arbete presenterat i en konstnärlig, gestaltande form. Den andra delen består av en reflektion över det arbetet. Den tredje delen är ett kollaborativt moment, där studenterna i en gemensamt vald form presenterar resultatet av de genomförda laborationerna under utbildningen.

  Syftet med programmet är inte att skapa ett helt operaverk. Det ska utveckla dina metoder och ge dig kunskaper att skapa nya verk efter utbildningen, i kollaborativ anda och på ett sätt som kan utveckla operakonsten. Tanken är att utbildningen ska ge dig verktyg att rita om operakartan och ta opera in i framtiden.

  Kontaktpersoner för programmet:

  Anders Aare, lektor i ljuddesign för scenkonst, Institutionen för scenkonst, Stockholms konstnärliga högskola

  Wilhelm Carlsson, professor i musikdramatisk gestaltning, Institutionen för opera, Stockholms konstnärliga högskola

  Maria Geber, lektor i kostymdesign för scenkonst, Institutionen för scenkonst, Stockholms konstnärliga högskola

  Anders Kilström, professor i Piano, Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan

  Karin Rehnqvist, professor i komposition, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori, Kungl. Musikhögskolan

   

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (dvs en kandidatexamen). Dessutom behöver du uppfylla de särskilda behörighetskraven för programmet:

  • Konstnärlig kandidatexamen
  • Engelska 5
  • Godkänt behörighetsprov inom sökt inriktning

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper som till exempel god förmåga till samarbete med andra människor och yrkesgrupper. Du ska känna dig trygg i ditt eget konstnärskap och hålla en hög konstnärlig och teknisk nivå inom din disciplin. Du vill utveckla och bidra med din kreativa förmåga till ett skapande av ny opera. Utbildningen ger ingen färdighetsträning inom den egna disciplinen, vilket betyder att du till exempel som sångare eller musiker inte kommer att få röstlektioner eller lektioner på ditt instrument.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format om inget annat anges.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. cv_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Pass eller nationellt ID-kort (om du INTE är svensk medborgare)
  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning om 180 hp på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  3. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven konstnärlig kandidatexamen och Engelska 5

  • Examensbevis för konstnärlig kandidatexamen, inklusive kursförteckning. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
   Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • Dokumentation som visar att du uppfyller kravet på kunskap i engelska språket: Engelska 5. Här finns mer information om kravet på kunskaper i engelska. Uppfyller du inte behörighetskravet kan du anmäla dig till ett lokalt prov arrangerat av SKH för bedömning av kunskaper i engelska.


  4. Ditt cv
  Här listar du utbildning och yrkeserfarenheter som du tycker är relevanta för ansökan. Använd PDF.

  5. Motiveringsbrev
  Ett personligt brev där du motiverar varför du söker utbildningen. Max ½ A4 (ca 2000 tecken inklusive blanksteg). Använd PDF.

  6. Din utgångspunkt/frågeställning
  En beskrivning av en utgångspunkt eller frågeställning inom din egna konstnärliga praktik som du vill utveckla och arbeta med under utbildningen. Vi efterfrågar alltså inte ett färdigformulerat projekt utan ett material som kommer att vidareutvecklas. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inklusive blanksteg). Använd PDF.

  Du ska även lämna in arbetsprover för den inriktning du söker:

  Sångare
  7. Sjung 3 arior av olika karaktär och som visar din förmåga till musikdramatisk gestaltning. En av dessa arior ska vara komponerad efter 1980. Spela in och skicka ariorna som både ljudfil och videofil.

  Musiken bör vara inspelad på ett sådant sätt att din röst framträder på ett tydligt sätt, till exempel inte i en överakustisk lokal med mikrofonen på långt avstånd eller i en scenisk föreställning där du rör dig på långt håll från mikrofonen.

  Du ska ladda upp ett komprimerat filmklipp (mov, mp4) och en icke komprimerad ljudfil (Wav, Aiff), max 150 Mb/fil. Här finns instruktioner om hur du komprimerar din film.

  Librettist/Dramatiker
  7. Skriv ett synopsis på ett kort drama och motivera varför dramat skulle vinna i uttryck om det tonsattes och sjöngs. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inklusive blanksteg). Använd PDF.

  8. Skriv en kort monolog som uttrycker en tydlig affekt som personen befinner sig i. Exempelvis längtan, saknad, lycka, vrede, hämndbegär, hat, sorg, rädsla eller svartsjuka. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inklusive blanksteg). Använd PDF.

  Regissör
  7. Beskriv så noggrant du förmår hur du skulle vilja regissera Scen 2 och 3 i Akt III ur Verdis Otello. Rita och använd text för att beskriva scenerier, hur du tolkar scenerna och vad som driver personerna att handla som de gör i din regi. Utgå från både libretto och musik. Behöver du noter (klavérutdrag) så mejla wilhelm.carlsson@uniarts.se, så skickar vi dem. Max 5 sidor, inklusive text och bildbeskrivningar. Använd PDF.

  8. Skriv en text där du reflekterar över din regi av scenerna ovan och över verket som helhet. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inklusive blanksteg). Använd PDF.

  Mask- och perukdesign, Kostymdesign, Ljusdesign och Scenografi
  7. Skicka in tio bilder från dina tidigare sceniska arbeten. Använd PDF.

  8. Utgå från något som engagerar dig i Verdis Otello och skicka, utifrån den inriktning du söker, in sex inspirationsbilder. Här hittar du libretto och en inspelning av musiken. Använd PDF.

  9. Skriv en text som reflekterar över verket och de bilder du valt. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inklusive blanksteg). Använd PDF.

  Komposition och Instrumentalist
  Inriktningarna komposition och instrumentalist sökes via Kungl. Musikhögskolan. Ansökan där är öppen 2 december, 2019 - 15 januari, 2020.
   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Läs mer om hur behörighet och urval till programmet kommer gå till på sidan Antagningsprocess för Att skapa ny opera - master.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för inriktningarna librettist/dramatiker, regissör, mask- och perukdesign, kostymdesign, ljusdesign och scenografi:

  För programmet som helhet: 1 177 300 SEK

  Avgiften för termin 1 är 288 700 SEK och för termin 2-4 är den 296 200 SEK/termin.

  Studieavgift för inriktning sång:

  För programmet som helhet: 1 080 200 SEK

  Avgiften för termin 1 och 4 är 266 300 SEK/termin. För termin 2-3 är den 273 800 SEK/termin.

  Anmälnings- och studieavgifter för inriktningarna komposition och instrumentalist hittar du på programmets hemsida hos Kungl. Musikhögskolan.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar