Tv - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Tv - kandidat

OBS! Den 15 november 2019 utlyser vi nya kandidat- och masterprogram i film och media med start hösten 2020. Det nya kandidatprogrammet ger stora möjligheter att själv kunna påverka den egna utbildningen, utveckla fler kompetenser och verka som självständig konstnär inom fler än ett uttryck. Det nya masterprogrammet bygger vidare på kandidatprogrammet, innehåller specialiseringskurser för att möta behovet av konstnärlig utbildning på avancerad nivå och förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelser och konstnärskap. Du kan läsa mer om våra nya program och inriktningar i samband med utlysningen den 15 november. Välkommen tillbaka!
 • Grundutbildning i tv-produktion ingår i kandidatinriktningen Idé – koncept, manus och projektledning. 
 • Specialisering i tv-produktion sker på avancerad nivå i masterinriktningen Producent för film, tv och nya medier.

Kandidatutbildningen med inriktning Tv vänder sig till dig som vill arbeta kreativt med att skapa innehåll för tv, webb och andra audiovisuella medier. Den vänder sig framförallt till dig som är intresserad av att jobba med idé- och konceptutveckling, visuellt berättande och praktisk produktion. Här finner du information om utbildningens innehåll och upplägg.

Studenterna som gått vår treåriga kandidatutbildning i tv arbetar oftast på produktionsbolag eller tv-kanaler efter examen. Många frilansar och arbetar i projektform. De arbetar bland annat som programutvecklare, researcher, inslagsproducent, programledare, redaktör och redaktionell medarbetare. En del arbetar med produktionsplanering, inspelning och efterbearbetning och andra - efter en tids arbetslivserfarenhet - som tv-producent.

Tv är ett brett fält som spänner över många genrer och har många distributionsformer. Du ska behärska allt från att ta fram och presentera bärande idéer för innehåll och gestaltning, planera, genomföra och arbetsleda inspelning och efterbearbetning till att förstå hur du bäst når din publik.

Kandidatutbildning inriktning tv

Utbildningen väver samman praktiska övningar med teoretisk reflektion och balanserar mellan en fast branschförankring och ditt eget konstnärliga uttryck.  

Du utvecklar din förmåga att jobba i team genom att arbeta med programutveckling, inslagsproduktion och pilotproduktioner för olika programformat och programserier. Du prövar alla rollerna i tv-studio och kontrollrum där du lär dig ledas och leda andra i arbete.

Du fördjupar dig i olika former av tv-berättande genom att arbeta med intervjuer, reportage och programserier, fakta och fiktion. I slutet av utbildningen väljer du en praktikplats där du finslipar dina kunskaper och får möjlighet att pröva dem i verkligheten. Sista terminen ägnar du åt en självständig produktion.

 • Läs mer om utbildningen

  I utbildningen arbetar vi bland annat med följande:

  • Tv-analys, synopsis och pitch
  • Programutveckling och pilotinspelning i studio
  • Branschseminarium
  • Reportage
  • Personintervju
  • Utveckling av serieformat för fakta och fiktion
  • Praktik
  • Fritt tv-projekt
 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är bra om du kan hantera kamera, ljud och redigering. Det är också en fördel om du har någon journalistisk erfarenhet eller har provat på att utveckla eller producera annat innehåll för visuella medier.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  • Information om vilka dokument som ska bifogas ansökan publiceras här när ansökningsperioden öppnar.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.   

  De som går vidare till steg två i antagningsprocessen blir kallade till intervju. De som sedan går vidare till steg tre får göra ett slutprov.

  Du får all information om huruvida du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig i ansökningssystemet - via den e-postadress som du använde i din ansökan. Där sker all korrespondens mellan dig och skolan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.   

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis två veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen och den erbjuds den reserv som står i tur.   

  Urvalet baseras på följande kriterier:   

  1. den sökandes gestaltande förmåga   

  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.   

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund   

   

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.   

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked i i slutet av februari om de gick vidare till intervju eller inte. Intervjun ägde rum under vecka 14. I mitten av april meddelades vilka som gick vidare till slutprov. Slutprovet ägde rum i början av maj. Antagningsbeslutet meddelades i mitten av maj.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.