Teaterteknik - kandidat
Information
Ansök

Teaterteknik - kandidat

Teaterteknik omfattar många olika yrkesområden, men vår treåriga kandidatutbildning riktar sig till dig som vill arbeta inom de tre huvudområdena ljus-, ljud- och scenteknik. Utbildningen ger dig bred kunskap om dessa tre huvudämnen men du kan dessutom göra en personlig fördjupning. Allt du lär dig kan du använda inom hela scenkonstområdet och eventbranschen, men utbildningen har det teatertekniska området som utgångspunkt.

Det teatertekniska yrket har sina rötter i tidigare generationers sjömanskunskap, eftersom de flesta som då arbetade på scenen var sjömän. På sjön hissade och halade de segel och på scenen fick de hissa och hala rår med fonder och kulisser.

I dag handlar arbetet som tekniker inom scenkonstområdet om att skapa och vara kreativ samt att vara en länk mellan tekniska och konstnärliga visioner. Dessutom måste du kunna hantera en rad dataprogram och styrsystem och – inte minst – förstå de risker som kan uppstå och vara insatt i olika säkerhetsfrågor. Lika betydelsefull som utbildningens tekniska färdigheter är, är kunskapen kring den konstnärliga arbetsprocessen som du är en viktig del av och aktivt bidrar till.

Kandidatutbildning inriktning teaterteknik

Under produktionsperioden arbetar du mycket nära det konstnärliga teamet som består av regissör/koreograf, scenograf, kostymdesigner, ljusdesigner, ljuddesigner och maskör. Det tekniska teamet arbetar sedan under föreställningsperioden vidare och tillsammans med ensemble upprätthålls det konstnärliga arbetet.

Under utbildningen samarbetar du med övriga kandidatutbildningar vid Institutionens för scenkonst och medverkar i övningsproduktioner tillsammans med studenter från de övriga inriktningarna.

 • Läs mer om utbildningen

  År 1 får du grunden inom scen, ljud och ljus.
  År 2 fokuserar på breddning.
  År 3 får du specialisering inom ämnena.

  Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

  • Kurserna teater, scen, ljud och ljus – kurserna ges i block om några veckors sammanhängande studier som varvas.
  • Praktik på arbetsplats – du får återkoppling till yrkeslivet genom besök på någon av landets teatrar.
  • Projekt – utbildningen avslutas med ett projekt inom ramen för något av våra huvudämnen.

  I samband med övningsproduktioner får du praktisera din egen yrkesinriktning i mötet med studenter på andra kandidatinriktningar såsom scenkonstproducenter, teaterregissörer, scenografer, ljus- och ljuddesigners och skådespelare. Du har också gemensamma föreläsningar för att fördjupa samtalet i såväl konstnärliga som tekniska frågor.

  Efter utbildningen kan du jobba i scenkonst- eller eventsammanhang och där planera och leda det tekniska arbetet kring en produktion, från idé till premiär och därefter under hela föreställningsperioden. Du kan då:

  • utveckla en teaterteknisk idé i samarbete med de andra i det konstnärliga teamet
  • behärska processen att gå från teaterteknisk idé till fullskalig produktion
  • reflektera kring ditt eget arbete och det konstnärliga resultatet
 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är viktigt att du har ett aktivt intresse av scenkonstområdet och vill lära dig mer om hur teknik kan bidra till det konstnärliga slutresultatet. Beroende på din personliga fördjupning är det även bra med viss kunskap om andra konstarter såsom dans, musik, film, bild, konst, fotografi osv.

  Många av våra studenter har redan viss erfarenhet från scenkonstområdet. Alla tidigare erfarenheter inom området är av värde.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Läs mer om antagningen till inriktningen Produktionsteknisk samordning för scenkonst.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Nedan beskrivs antagningsprocessen inför höstterminen 2016. Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut. 

   Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. 

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis två veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur. 

  Urvalet baseras på följande kriterier: 

  1. den sökandes gestaltande förmåga 
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. 
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund 

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked i slutet av mars om de gick vidare till steg 2 eller inte. Steg 2 - som var ett prov, en övningsuppgift och en intervju - ägde rum i mitten av april. Antagningsbeskedet skickades ut i mitten av maj.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar