Radio - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Radio - kandidat

OBS! Den 15 november 2019 utlyser vi nya kandidat- och masterprogram i film och media med start hösten 2020. Det nya kandidatprogrammet ger stora möjligheter att själv kunna påverka den egna utbildningen, utveckla fler kompetenser och verka som självständig konstnär inom fler än ett uttryck. Det nya masterprogrammet bygger vidare på kandidatprogrammet, innehåller specialiseringskurser för att möta behovet av konstnärlig utbildning på avancerad nivå och förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelser och konstnärskap. Du kan läsa mer om våra nya program och inriktningar i samband med utlysningen den 15 november. Välkommen tillbaka!
 • Grundutbildning i radio ingår i kandidatinriktningen Radio – idé, regi och montage.
 • Fördjupning i radio sker på avancerad nivå i masterinriktningen Dokumentära processer.

Kandidatutbildningen med inriktning radio vänder sig till dig som vill arbeta som berättande radiojournalist eller som radioberättare i vidare bemärkelse. Här finner du information om utbildningens upplägg.

En radiojournalist/producent arbetar i skiftande genrer, från dagsjournalistik till längre gestaltande program. Exempel på arbetsområden är kultur- och samhällsprogram, barn- och ungdomsprogram samt dokumentärer. Att arbeta med radio kan också vara att regissera eller producera radioteater eller att arbeta med ”nya plattformar” som podd- och webbaserade program. Det kan också vara att arbeta med ljudinstallationer, audiowalks med mera.

Du får lära dig att producera inspelat material, i såväl det dokumentära som i det fiktiva berättandet. Återkommande genom hela utbildningen är att du söker dig fram till en egen ton och ett eget uttryck. Kopplingen mellan det journalistiskt beskrivande och ett mer konstnärligt intuitivt berättande är karaktäristisk för radioutbildningen.

 

Kandidatutbildning inriktning Radio

Vi börjar med att gå igenom radioberättandets grundstenar i kortare övningar, för att avsluta med mer genomarbetade program. Återkommande genom hela utbildningen är att söka sin personliga stil, sitt uttryck. Att lära sig lyssna till sig själv. Vem är jag som berättare? Var står jag i världen? Hur formulerar jag mig kring idéarbeten och idéprocesser? Hur driver jag min idé?

Vi gör korta och längre övningar av olika karaktär, från research, reportage och radiodokumentärer till radioteater, barnprogram och konstnärliga formexperiment. Övningarna är både styrda och friare och analyseras alltid, så att din förmåga att reflektera över ditt eget och andras arbete byggs upp under utbildningens gång.

 • Läs mer om utbildningen

 • Behörighet

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.