Kostymdesign och Scenografi - kandidat
Information
Ansök

Kostymdesign och Scenografi - kandidat

OBS! Denna inriktning ersätts av två nya kandidatinriktningar i scenkonst som startar höstterminen 2021. De nya inriktningarna heter "Kandidatprogrammet i scenkonst med inriktning Kostymdesign" respektive "Kandidatprogrammet i scenkonst med inriktning scenografi".

Sök de nya inriktningarna här

Här söker du Kandidatprogrammet i scenkonst med inriktning kostymdesign

Här söker du Kandidatprogrammet i scenkonst med inriktning scenografi

Dessa inriktningar ersätter Kandidatutbildningen i kostymdesign och scenografi.

Att arbeta som kostymdesigner och scenograf

Som kostymdesigner och scenograf behöver du ha en egen konstnärlig drivkraft och kunna fungera självständigt i samarbetet med de övriga i ett konstnärligt team. Kostymdesignern och scenografen är viktiga delar i den kreativa process som skapar ett scenkonstverk. Du har mycket kontakt med övriga verksamma på teatern/i produktionen och är i arbetsledande funktion i kontakt med ateljéer, verkstäder och andra tillverkare.

Som scenograf och kostymdesigner ska du med skisser, modeller, ritningar och materialprover kunna utveckla dina idéer och kommunicera dem till andra medlemmar i ett produktionsteam.

För att arbeta som scenograf och kostymdesigner behöver du ha förståelse för skådespelarens arbete och ha kunskaper i flera visuella uttrycksmedel, dramaturgi och metoder för analys av text och bild. Du behöver även vara väl insatt i kultur- och stilhistoria och nyfiken på och ha ett perspektiv på din samtid.   

Kandidatutbildning med inriktning kostymdesign och scenografi

(Denna utbildning är inte längre sökbar. Utbildningen är ersatt av Kandidatprogrammet i scenkonst med inriktning kostymdesign och Kandidatprogrammet i scenkonst med inriktning scenografi.)

Kandidatutbildningen i kostymdesign och scenografi syftar till att ge dig som student möjlighet att utveckla en självständig konstnärlig praktik inom ett brett scenkonstfält som till exempel teater, dans, performance och opera. Utbildningen har två fördjupningsspår med yrkesspecifika kurser inom respektive inriktning.

Under utbildningen får du pröva olika kreativa processer, verktyg och metoder för analys, tolkning och konstnärlig gestaltning. Genom samskapande undersöker du olika uttryck och frågeställningar relaterade till det egna konstnärskapet.

 • Läs mer om utbildningen

  Inom utbildningen varvas teori och praktik, föreläsningar och mer undersökande moment liksom samskapande dialog och produktion i full skala. Du kommer att arbeta med olika verktyg och skissövningar med fokus på idéarbete, scenografens och kostymdesignerns hantverk, gestaltningsprocesser, analys- och tolkningsmetoder, skiss- och modellarbete samt visuell estetisk kommunikation. Du får kunskaper i arbetsledning och skapande i relation till givna produktionsförutsättningar. I utbildningen ingår även publik- och omvärldsreflektion.

  Scenkonst är en kollektiv konstart och arbete i team tillsammans med studenter från de andra kandidatutbildningarna är en central del av utbildningen.

  I de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen får du arbeta med mer erfarna, yrkesverksamma inom scenkonstens olika områden och ges möjlighet att utveckla din praktik i mötet med andra.

  Ur innehållet:

  • Skiss. Du tränar din konstnärliga gestaltningsförmåga och genom olika skiss metoder kommunicera ett idéarbete.
  • Analys och tolkning. Du prövar metoder för analys och tolkning.
  • Samskapande. Studenter från olika utbildningar samverkar i mindre och större grupper, ibland i mer undersökande moment, ibland i fullskaliga teamövningar.
  • Konstnärliga uttryck. Du tränar ditt hantverk och din konstnärliga gestaltningsförmåga i friare, inte scenkonstrelaterade, övningar.
  • Verktyg. Du lär dig olika skiss- och kommunikationsmetoder.
  • Teori. Föreläsningar och teoriblock med fokus på teater, konsthistoria, samtid och omvärld.
  • Praktik. Du utvecklar din praktik i möte med yrkesverksamma, både på skolan och på en arbetsplatsförlagd praktik.
 • Behörighet

  För att vara behörig ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Grundläggande konstnärlig utbildning och/eller praktisk erfarenhet av teater är värdefulla förkunskaper, men det är inte ett krav.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.

  Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,

  Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.

  Alla dokument ska vara i pdf-format

  Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_fornamn_efternamn

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.

  Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.

  Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Ett personligt brev (max 4000 tecken inklusive blanksteg, dvs ca 1 A4-sida) där du beskriver vem du är och varför du söker utbildningen. Ange även vilken av profilfördjupningarna kostymdesign och scenografi som du söker i första hand.

  3. Ditt cv där du listar utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Redovisa vilken roll du haft och vilka uppgifter du utfört (t ex yrkesfunktion, om du varit assisten eller praktikant, arbetsuppgifter mm). Bifoga gärna dokumentation för att styrka ditt cv i form av t ex arbetsgivarintyg och rekommendationsbrev.

  4. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Sökande från s.k. tredjeland måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  ! Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i tre steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  Stegen i urvalet:

  Steg 1: När ansökningstiden gått ut, går antagningsgruppen igenom alla ansökningar och gör ett första urval utifrån det inskickade materialet. Besked om du gått vidare till steg 2 eller inte skickas ut vecka 8.

  Steg 2: Tillsammans med beskedet om att du gått vidare till steg 2 får du även uppgifter att arbeta med. Uppgifterna ska skickas in måndagen den 4:e mars. Besked om du gått vidare till steg 3 eller inte skickas ut vecka 12.

  Steg 3: Du som går vidare till steg 3 kommer att kallas till en intervju vecka 15 (mån-sön). Tillsammans med beskedet kommer du också att få en uppgift att arbeta med som du presenterar vid intervjun och som vi då samtalar kring.

  Steg 4: Besked om den sökande gått vidare från steg 3 till steg 4 får de sökande på torsdag 11e april före 12.00. Steg 4 sker fredagen den 12 april och är en samarbetsövning med sökanden till andra inriktningar. Start kl 14.30 och avslut senast kl 20.00.

  Efter det avslutande steget kommer antagningsgruppen göra ett sista urval kring vilka som ska erbjudas en plats på kandidatprogrammet. Räkna med att beskedet kan ta ca 4 veckor.

  Du får kontinuerligt information om du går vidare. Alla får besked oavsett om man går vidare eller inte. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:     

  1. Den sökandes gestaltande förmåga

  2. Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för utbildningen som startar höstterminen 282 000 SEK per termin. Detta motsvarar 1 692 000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar