Filmregi - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Filmregi - kandidat

OBS! Den 15 november 2019 utlyser vi nya kandidat- och masterprogram i film och media med start hösten 2020. Det nya kandidatprogrammet ger stora möjligheter att själv kunna påverka den egna utbildningen, utveckla fler kompetenser och verka som självständig konstnär inom fler än ett uttryck. Det nya masterprogrammet bygger vidare på kandidatprogrammet, innehåller specialiseringskurser för att möta behovet av konstnärlig utbildning på avancerad nivå och förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelser och konstnärskap. Du kan läsa mer om våra nya program och inriktningar i samband med utlysningen den 15 november. Välkommen tillbaka!
 • Grundutbildning i filmregi ingår i kandidatinriktningen Regi – dokumentär och fiktion.
 • Specialisering i filmregi sker på avancerad nivå i masterinriktningen Fiktionsregi.

Kandidatinriktningen i filmregi är en utbildning för dig som vill skaffa dig grundläggande kunskaper i filmskapande med huvudfokus på regi.

Inriktningen filmregi ingår i StDHs filmteamutbildning. På filmteamutbildningen skapar grupper av studenter film tillsammans. Varje inriktning har också egna kursmoment som är inriktningsspecifika. För filmregistudenterna innebär detta till exempel att träna personinstruktion och manusanalys. Det som tränas i inriktningens kurser används sedan i de gemensamma filmövningarna.

Utbildningen leder till att du får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som filmregissör. Att arbeta som filmregissör kan innebära allt ifrån att själv utveckla och driva egna filmprojekt till att ta frilansuppdrag som regissör i redan befintliga projekt.

Kandidatutbildning med inriktning Filmregi

Grundläggande kursmoment i filmregi, tex. personinstruktion, manusanalys och sceneriläggning varvas med teamövningar där regikunskaperna omsätts till praktisk erfarenhet.

Som student på utbildningen kommer du att samarbeta mycket med andra. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling. Utbildningen är på heltid.

 • Läs mer om utbildningen

  Första året består av gestaltningsövningar och dramaturgi tillsammans med övriga filminriktningar. Här ligger också de grundläggande verktygskurserna i filmregi, så som skådespelarträning och personinstruktion. Året avslutas med en teamövning efter förutbestämd dramaturgisk genre.

  Andra året görs en filmövning med fokus på arbetet med skådespelare samt en dramaserieövning. I slutet på andra året jobbar vi också med ett StDH-gemensamma temaprojekt där vi samarbetar med studenter på skådespeleri och scenkonst.

  Tredje året består av verktygskurser i filmisk gestaltning, personinstruktion och projektutveckling. Här görs också det självständiga examensprojektet.

 • Behörighet

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper. De kan till exempel vara om du gått någon form av förberedande film- eller konstutbildning, om du har skapat film, musik, teater eller andra kollaborativa konstformer tillsammans med andra. Teoretiska studier i närliggande ämnen liksom arbete med människor, resor och alla slags livserfarenheter är också att betrakta som värdefulla förkunskaper.  I urvalsprocessen kommer din förmåga att tänka och formulera dig kreativt kring berättande gestaltning och din förmåga att skapa kreativt tillsammans med andra att prövas.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bifoga följande dokument till din ansökan:

  1. Betyg -  Du ska ladda upp slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå. I betygsdokumentet ska tydligt framgå vilka kurser du har läst och vilket betyg du har fått. Om du har betyg från ett land där man får både ett diplom och en lista med kurser och betyg, ska du ladda upp båda dokumenten. Betyg och intyg lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.
  2. Intyg från gymnasieskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig) - Om du går sista terminen på gymnasiet ska du ladda upp en individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar de kurser du har klarat.Slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen ska vara hos StDH snarast men senast 21 juni 2018 (svenska gymnasiebetyg) eller 5 juli 2018 (utländska gymnasiebetyg).  Om betyget utfärdas senare måste du kontakta StDH och skicka in ett brev från din skola som bekräftar att du kommer att få betyget senare.
  3. Har du inget slutbetygeller individuell  studieplan/samlat betygsdokument måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.
  4. CV - där du listar de tidigare utbildningar, arbeten och egna projekt du anser vara viktiga för ansökan.
  5. Ett personligt brev där du där du berättar vad du vill få ut av en kandidatutbildning i filmregi. Skriv direkt i ansökningsformuläret max 4 000 tecken (ca 1 A4).
  6. En film som du själv har gjort.(Max 4 minuter lång och max 150MB) - Filmen gör du på temat ”Ett oväntat möte”. Filmen kan med fördel göras med mycket enkel teknik. Filma med det du har, mobilen, en "padda" eller en enkel kamera.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  1. Intervju 1 (12-21 mars) - De som går vidare från första urvalet blir kallade till Intervju som hålls på StDH. Vi kommer då att prata om din ansökan och du har möjlighet att ställa frågor.
  2. Intervju 2 och hemuppgift (3-6 April) - De som går vidare efter första intervjun kallas till en andra intervju. Inför denna skall också vissa hemuppgifter göras. Information om hemuppgifterna får du om/när du går vidare till detta steg i urvalet.
  3. Praktiskt prov i grupp som sker på StDH. Provet är utspritt under fyra dagar 16-20 april, 23-27 april - De som går vidare till det sista urvalsprovet kommer att få uppgifter att lösa i grupp med andra filminriktningar. Antagningsgruppen tittar här på din förmåga att kommunicera kring film, din förmåga att reflektera kring ditt eget arbete, din förmåga att skapa tillsammans med andra. Vi tittar också på om din kunskapsnivå, vad gäller filmskapandet, är rätt för kandidatutbildningen. Provet hålls på StDH.

  Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:      

  1. den sökandes gestaltande förmåga  
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.   
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund     

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.     
   

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 1 638 000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.