Filmproduktion - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Filmproduktion - kandidat

OBS! Den 15 november 2019 utlyser vi nya kandidat- och masterprogram i film och media med start hösten 2020. Det nya kandidatprogrammet ger stora möjligheter att själv kunna påverka den egna utbildningen, utveckla fler kompetenser och verka som självständig konstnär inom fler än ett uttryck. Det nya masterprogrammet bygger vidare på kandidatprogrammet, innehåller specialiseringskurser för att möta behovet av konstnärlig utbildning på avancerad nivå och förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelser och konstnärskap. Du kan läsa mer om våra nya program och inriktningar i samband med utlysningen den 15 november. Välkommen tillbaka!
 • Grundutbildning i filmproduktion ingår i kandidatinriktningen Idé – koncept, manus och projektledning. 
 • Specialisering i filmproduktion sker på avancerad nivå i masterinriktningen Producent för film, tv och nya medier.

Kandidatutbildningen med inriktning filmproduktion vänder sig till dig som vill arbeta som filmproducent.

Att vara filmproducent är ett varierande arbete som spänner över många kunskapsfält alltifrån, projekt-, talang- och innehållsutveckling till budgetering, finansiering, förhandling, juridiska och upphovsrättsfrågor samt arbetsledning. Arbetet innebär både kreativt, arbetsledande, praktiskt och ekonomiskt kunnande och ansvar.

En filmproducent driver utvecklingen och produktionen av en film eller ett tv-drama från början till slut, från idé till mötet med dess publik. Som filmproducent har du det övergripande ansvaret för filmens genomförande, att den överenskomna kvaliteten och visionen för verket bibehålls, och att den genomförs inom de givna kostnadsramarna. En producent har även en stor del i planerandet av produktionens distribution, marknadsföring och spridning.

Kandidatutbildning inriktning Filmproduktion

Utbildningen i filmproduktion lägger grunden för verksamhet som producent, linjeproducent och produktionsledare med inriktning mot berättande fiktion för film och tv. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur man utvecklar, skapar förutsättningar för, samt planerar, driver och genomför ett filmprojekt från idé till färdig film.

 • Läs mer om utbildningen

  Grundutbildningen i filmproduktion består av undervisning i projektutveckling, dramaturgi, produktionsledning, budgetering, inspelningsplanering, inspelning, juridik – framför allt avtals- och upphovsrätt, postproduktion, finansiering, marknadsföring och distribution.

  Genom innehållsanalys, ekonomisk nedbrytning, inspelningsplanering, postproduktionsanalys och värdering av distributionsmöjligheter ska du kunna bedöma möjligheterna för ett manus att bli en produktion. 

  Kunskaperna tillämpas praktiskt i produktionsövningar- från ett par dagars inspelning till novellfilms-produktioner i full skala – där studenterna fungerar som produktionsledare och producenter i en handledd miljö.

  Team och samarbete är en viktig del av produktionsutbildningens pedagogiska metod och görs tillsammans med studenter på skolans övriga filminriktningar. Produktionsstudenterna utvecklar sin förmåga att utveckla, arbetsleda och kommunicera både kring en films praktiska planering och konstnärliga vision.

  En student som genomgått grundutbildningen i filmproduktion ska kunna läsa ett manus och bedöma dess kvalitet och genomförbarhet. Efter genomgången utbildning kan produktionsstudenterna producera kortfilm och novellfilm samt fiktionsprojekt i varierande format med, i första hand, inhemsk finansiering.

  Ansvarig lärare

  Lina Jonsson
  Adjunkt/ Assistent Lecturer
  E-post: lina.jonsson@uniarts.se

   

 • Behörighet

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är en fördel om du har viss erfarenhet av film eller andra kulturformer samt en del erfarenhet av organisation och ekonomi.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bifoga följande dokument till din ansökan:

  1. Betyg -  Du ska ladda upp slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå. I betygsdokumentet ska tydligt framgå vilka kurser du har läst och vilket betyg du har fått. Om du har betyg från ett land där man får både ett diplom och en lista med kurser och betyg, ska du ladda upp båda dokumenten. Betyg och intyg lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.
  2. Intyg från gymnasieskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig) - Om du går sista terminen på gymnasiet ska du ladda upp en individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar de kurser du har klarat.Slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen ska vara hos StDH snarast men senast 21 juni 2018 (svenska gymnasiebetyg) eller 5 juli 2018 (utländska gymnasiebetyg).  Om betyget utfärdas senare måste du kontakta StDH och skicka in ett brev från din skola som bekräftar att du kommer att få betyget senare.
  3. Har du inget slutbetygeller individuell  studieplan/samlat betygsdokument måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.
  4. CV, helst i pdf-format och högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.
  5. Ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 4 000 tecken (ca en A4).
  6. En beskrivning av en filmproduktion som du skulle vilja genomföra - Välj en historia, roman, novell eller annan förlaga som du anser bra som underlag för en film- eller tv-produktion. Kom med förslag till inspelningsmiljöer, rollbesättning och något annat du tycker är viktigt ur produktionsteknisk synpunkt. Motivera varför denna berättelse ska bli film och vilken publik den riktar sig till. Ladda upp texten i en textfil, helst i pdf-format (max tre A4-sidor 12000 tecken).
  7. Om du vill, bifoga högst fem bilder som ger stöd till din beskrivning av en film- eller tv-produktion i punkten ovan.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut. 

  1. Intervju 1 (20-22 mars) - De som går vidare från första urvalet blir kallade till en första intervju. Intervjun hålls på StDH.
  2. Intervju 2 och enskilt praktiskt prov (3-5 april) -  De som går vidare och blir kallade till den andra intervjun får i samband med den också göra ett praktiskt prov en och en. Provet kräver ingen förberedelse.
  3. Praktiskt prov i grupp som sker på StDH. Provet är utspritt under fyra dagar 16-20 april, 23-27 april - De som går vidare till det sista urvalsprovet kommer att få uppgifter att lösa i grupp med andra filminriktningar.  Provet hålls på StDH.

  Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.  

  Urvalet baseras på följande kriterier:     

  1. Den sökandes gestaltande förmåga  

  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.   

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund    

   Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.    

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för programmet med start höstterminen 2018: 1692000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.