Filmmanus - kandidat
Information
Ansök

Filmmanus - kandidat

OBS! Denna inriktning ersätts av nya kandidat- och masterprogram i film och media som startar hösten 2020.

Sök den nya utbildningen här

Här söker du kandidatinriktningen Idé – koncept, manus och projektledning som ersätter Kandidatutbildningen i filmmanus.

Specialisering i filmmanus sker på avancerad nivå i masterinriktningen Manus för film och tv.

---

Kandidatutbildning med inriktning Filmmanus

(Denna utbildning är inte längre sökbar. Utbildningen är ersatt av kandidatinriktningen Idé – koncept, manus och projektledning.)

Kandidatprogrammet med inriktning filmmanus vänder sig till dig som vill arbeta som filmmanusförfattare och för dig som vill skaffa dig grundläggande kunskaper i filmskapande med huvudfokus på manusskrivande.

Utbildningen handlar om att utveckla din förmåga att finna en berättelse, gestalta den och genom den möta publiken. Du tränar din fantasi och din förmåga att diskutera idéer. En filmmanusförfattare skriver ibland på egen hand, men arbetet sker ofta i samarbete med filmens regissör och producent. 

Filmmanusförfattaren skriver för film och tv. Hen gestaltar idéer och har därför kunskaper om filmiskt berättande. Manusförfattaren har ett stort ansvar när berättelsen tar form, men måste också ha modet att i ett visst läge släppa och låta övriga teamet ge filmen dess slutgiltiga form: slutresultatet går aldrig att kontrollera.

Inriktningen filmmanus ingår i StDHs filmteamutbildning. På filmteamutbildningen skapar grupper av studenter film tillsammans. Varje inriktning har också egna kursmoment som är inriktningsspecifika. För filmmanusstudenterna innebär detta till exempel att utveckla idéer och göra olika former av skrivövningar. Det som tränas i inriktningens kurser används sedan i de gemensamma filmövningarna. Du skriver dina egna berättelser och andras. De kan ha politisk, social, historisk eller mytisk grund. Manusstudenternas manus ligger till grund för många av övriga studenternas övningar.

Utbildningen leder till att du får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som manusförfattare för film och TV. Att arbeta som manusförfattare kan innebära allt ifrån att själv utveckla och skriva manus  till att ta frilansuppdrag som  författare i redan befintliga projekt.

 • Läs mer om utbildningen

  Tanken med utbildningen är att grundläggande kurser i tex dramaturgi och adaption varvas med teamövningar där kunskaperna omsätts till praktisk erfarenhet. Som student på utbildningen kommer du att samarbeta mycket med andra. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling. Utbildningen är på heltid.

  En manusförfattare har fyra uppdrag:

  * Att formulera idén, ensam eller tillsammans med regissör, producent eller andra.
  * Att behärska form, struktur och frihet inom det filmiska berättandet.
  * Att skriva manuset själv och se till att den överenskomna berättelsen överlever skrivprocessen.
  * Att skriva färdigt och vid en given tidpunkt lämna över ansvaret för manuset till andra.

  Under utbildningen får du redskapen för att utföra dessa fyra uppdrag i workshoppar, skriv- och filmövningar, praktiska och teoretiska seminarier samt i möten med andra filmförfattare och filmskapare.

  Efter utbildningen ska du bland annat kunna förstå och diskutera filmmanusprocessen, kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga förhållningssätt till filmmanuset och självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna och andras idéer.

  Har du frågor om utbildningen, vänligen kontakta Malin Lagerlöf: malin.lagerlof@uniarts.se

 • Behörighet

  För att vara behörig ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är bra om du har sysslat med någon form av berättande inom media eller kultur. Dessutom ser vi gärna att du förstår människor, tycker om dem och inte ryggar för konflikt i ditt berättande. 

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.  

  1. Skriftlig hemuppgift deadline inlämning av uppgift (4 mars) -  Efter att vi läst alla ansökningar kommer de som går vidare efter urval ett få ytterligare skrivuppgifter att göra hemma.
  2. Intervju och praktiskt prov (21-22, 26-28 mars) - De som går vidare efter den skriftliga uppgiften blir kallade till en intervjun. I samband med den får den sökande också göra ett enskilt praktiskt prov. Provet kräver ingen förberedelse. Det som bedöms är rytmkänsla, förmåga till överblick, snabba beslut, sinne för bildberättande och öga för detaljer. Intervju och praktiskt prov hålls på StDH.
  3. Praktiskt prov i grupp som sker på StDH. Provet är utspritt under fyra dagar 16-20 april, 23-27 april -  De som går vidare till det sista urvalsprovet kommer att få uppgifter att lösa i grupp med sökande till andra filminriktningar. praktiskt prov hålls på StDH.

  Det vi bedömer under urvalen är din förmåga att kommunicera kring film, att reflektera kring ditt eget arbete  och  skapa tillsammans med andra. Vi tittar också på om din kunskapsnivå, vad gäller filmskapandet, är på rätt nivå för kandidatutbildningen.

  Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:    

  1. Den sökandes gestaltande förmåga.
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund.  

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för programmet med start höstterminen 2018: 1692000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.