Filmljud - kandidat
Information
Ansök

Filmljud - kandidat

OBS! Denna inriktning ersätts av nya kandidat- och masterprogram i film och media som startar hösten 2020.

Sök den nya utbildningen här

Här söker du kandidatinriktningen Montage – ljuddesign och filmklippning som ersätter Kandidatutbildningen i filmljud.

Specialisering i filmljud sker på avancerad nivå i masterinriktningen Filmljuddesign.

---

Kandidatutbildning med inriktning filmljud

(Denna utbildning är inte längre sökbar. Utbildningen är ersatt av kandidatinriktningen Montage – ljuddesign och filmklippning.)

Kandidatutbildningen med inriktning filmljud vänder sig till dig som vill arbeta som ljudtekniker för film eller spel. Utbildningen ger dig en praktisk och teoretisk grund för att arbeta som ljudtekniker och ljuddesigner inom dessa fält.

Bra film- och spelljud är svårt att få syn på. När det fungerar upplever åskådaren ofta att det är bilderna, berättelsen eller skådespeleriet som är bra. Filmljudteknikerns arbete kan delas upp i två delar. Den ena delen är som en del i filmteamet, med uppgift att spela in ljudet i scenerna – ett både tekniskt avancerat och kreativt arbete som kräver samarbetsförmåga. När filmen är klippt tar den andra delen vid. Det är arbetet med att ljudlägga filmen. Det är den mest kreativa delen, där ljudlandskapet formas, som en del av filmberättelsen.

Spelljudteknikern har en liknande teknisk och kreativ uppgift men det ställs andra krav på hur ljuden spelas in och i hur samarbetar med det övriga produktionsteamet går till. De kunskaper i dramaturgi som ingår i utbildningen är mycket efterfrågade bland spelföretagen. Vill du arbeta med ljud i film eller spel är det viktigaste att du kan samarbeta med andra och att du har ett bra öra och en stark vilja att berätta med ljud.

Utbildningen är huvudsakligen praktisk. Den teori som ingår syftar direkt till en praktisk tillämpning. Korta teoretiska kurser mynnar ut i praktiska övningar där teorin kan tillämpas. Du lär dig hur samarbetet i stora och små film- och produktionsteam går till, genom praktiska övningar i form av kortfilmsinspelningar tillsammans med studenter på de andra filminriktningarna. Du får lära dig både dokumentärfilms- och spelfilmsarbete, liksom grunderna för ljudarbete i spelvärlden. Filmljudutbildningen är en yrkesförberedande högskoleutbildning. Du kan gå direkt från utbildningen till en yrkeskarriär i film-, spel- och tv-branschen.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen är självständig med en stor del eget arbete under handledning. Fokus ligger på teknik, teamarbete och teori kring dramaturgi och gestaltning.

  Du ska lära dig att förverkliga dina och andras idéer genom att behärska tekniken, samarbeta, och göra din röst hörd. Du får också lära dig att tolka manus och förstå gestaltning och dramaturgiska koncept. Detta för att kunna kommunicera i dramaturgiska termer med de andra i teamet. Du lär dig genom att samarbeta med studenter från andra inriktningar.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för högskolestudier

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper även om du har gått på mediagymnasium. Det kan vara någon form av ljudarbete inom musik, film- eller teater. En folkhögskoleutbildning kan också vara meriterande.

  I antagningsproven testar vi din förmåga att berätta med ljud och att berätta om ljud. Vi lägger inte vikt vid dina tekniska förkunskaper.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  • Steg två är en intervju och ett praktiskt prov som görs på StDH under samma dag (26-28 mars). Här bedöms de sökandes förmåga att använda sig av ljud och att prata om ljud.
  • Steg tre är ett praktiskt prov i grupp som sker på StDH. Provet är utspritt under fyra dagar 16-20 april, 23-27 april. Där bedöms den sökandes förmåga att skapa i grupp. Detta prov kommer att ske på StDH men inte vid samma tillfälle som de andra proven.


  Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges i antagningsbeskedet förlorar du platsen och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:

  1. den sökandes gestaltande förmåga

  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.

   

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 1 692 000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.