Filmklippning - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Filmklippning - kandidat

OBS! Den 15 november 2019 utlyser vi nya kandidat- och masterprogram i film och media med start hösten 2020. Det nya kandidatprogrammet ger stora möjligheter att själv kunna påverka den egna utbildningen, utveckla fler kompetenser och verka som självständig konstnär inom fler än ett uttryck. Det nya masterprogrammet bygger vidare på kandidatprogrammet, innehåller specialiseringskurser för att möta behovet av konstnärlig utbildning på avancerad nivå och förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelser och konstnärskap. Du kan läsa mer om våra nya program och inriktningar i samband med utlysningen den 15 november. Välkommen tillbaka!
 • Grundutbildning i filmklippning ingår i kandidatinriktningen Montage – ljuddesign och filmklippning.
 • Specialisering i filmklippning sker på avancerad nivå i masterinriktningen Filmklippning.

Kandidatutbildningen i filmklippning vänder sig till dig som vill arbeta som filmklippare.

En filmklippare sätter samman filmen från ett urval av det inspelade filmmaterialet. Det är i klippningen den slutliga filmberättelsen formas. Det viktigaste inom yrket är känsligheten inför materialet, förmågan att hålla ihop filmens berättelse genom alla val samt god samarbetsförmåga med filmens regissör och producent som filmklipparen arbetar nära. Arbetsplatsen kan till exempel vara ett produktionsbolag inom tv och film.

Som filmklippare behöver du ha känsla för tajming och estetik, men i första hand handlar filmklippning om berättande; om att beskriva miljöer, människor och deras känslor. Du ska både kunna leva dig in i det som berättas och kritiskt bedöma det inspelade materialet. Filmklipparens yrke är djupt konstnärligt och i hög grad skapande. Konstnärlig sensibilitet och analytisk skärpa är avgörande egenskaper, liksom musikalitet, känsla för rytm och ljud- och bildflöde.

Kandidatutbildning med inriktning filmklippning

Inriktningen filmklippning ingår i StDHs filmteamutbildning. På filmteamutbildningen skapar grupper av studenter film tillsammans. Varje inriktning har också egna kursmoment som är inriktningsspecifika.

Som student i filmklippning får du träna på att hantera digitala klipp-program, sätta dig in i filmklippningens grundmekanik, dramaturgi och manusanalys och ges möjlighet att hitta din egen klippmetodik. Du får även orientering i film och media-historia. Under utbildningen får du inblick i såväl manusarbete som inspelningsarbete och lär dig att se filmskapande från manus till färdig film som en process, där sista manusversionen klipps fram i klipprummet. Det som tränas i inriktningens kurser används sedan i de kollaborativa filmövningarna. Du får erfarenhet av att klippa olika typer av film, till exempel spelfilm, dokumentärfilm och konstfilm - för olika plattformar och i korta och långa format.

Under utbildningen får du många tillfällen till möten över traditionella yrkesgränser, t.ex. genom kurser som är gemensamma för högskolans institutioner för scenkonst och skådespeleri. Utbildningen leder till att du får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som filmklippare.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Tanken med utbildningen är att grundläggande kurser i t.ex. manusanalys, dramaturgi, musik-, ljud-, bild- och rörelseförståelse varvas med teamövningar där kunskaperna omsätts till praktisk erfarenhet. Som student på utbildningen kommer du att samarbeta mycket med andra. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling och personliga konstnärliga utveckling. Utbildningen ges på heltid.

  Terminsöversikt för programmet:

  Termin 1

  Gemensamma grundläggande kurser filmskapande.

  Ide och gestaltningsövningar i grupp

  Grundläggande verktygskurser i filmklippning

  Termin 2

  Inriktningkurser med fokus på hantverk.

  Gemensam genreövning med andra filminriktningar

  Termin 3

  Verktygsövningar och kammarspelsövning

  Valbara kurser

  Termin 4

  Dramaserieövning

  Gemensam temaövning med skådespeleristudenterna

  Verktygsövningar i filmklippning

  Termin 5

  Dokumentär essäfilm

  Verktygsövningar i filmklippning

  Termin 6

  Produktions övning examensfilm

  Trampolinkurs

  Fördjupande verktygsövningar i filmklippning

 • Behörighet

  För att vara behörig ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det viktigaste är att du har lust och vilja att berätta. Det är sedan värdefullt att du kan sätta dig in i andra människors erfarenheter och känslor, att du har känsla för rytm och tajming, att du har en god förmåga att få överblick, strukturera och i tanken förhålla dig till både detaljer och helhet.

  Som filmklippare är det också viktigt att du kan vara både lyhörd och initiativtagande i samarbeten. 

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bifoga följande dokument till din ansökan:

  1. Betyg -  Du ska ladda upp slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå. I betygsdokumentet ska tydligt framgå vilka kurser du har läst och vilket betyg du har fått. Om du har betyg från ett land där man får både ett diplom och en lista med kurser och betyg, ska du ladda upp båda dokumenten. Betyg och intyg lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.
  2. Intyg från gymnasieskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig) - Om du går sista terminen på gymnasiet ska du ladda upp en individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar de kurser du har klarat.Slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen ska vara hos StDH snarast men senast 21 juni 2018 (svenska gymnasiebetyg) eller 5 juli 2018 (utländska gymnasiebetyg).  Om betyget utfärdas senare måste du kontakta StDH och skicka in ett brev från din skola som bekräftar att du kommer att få betyget senare.
  3. Har du inget slutbetygeller individuell  studieplan/samlat betygsdokument måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.
  4. CV (Max en halv A4). En lista av tidigare utbildningar du gått – senaste först. En lista av max 5 arbeten du haft– senaste först.  Välj de mest relevanta eller längsta. En lista av max 5 konstnärliga processer (filmer, pjäser etc.) du medverkat i – senast först. Välj de mest relevanta och skriv tydligt din roll i varje. Om du vill lämna referenser till t.ex. en film du arbetat med tidigare – skriv in en länk till filmen i listan. Ladda inte upp den som arbetsprov.
  5. Personligt brev (Max en halv A4, 2000 tecken, OBS! Ändrat). Se till att få med följande: Berätta varför du vill gå på kandidatprogrammet i filmklippning.  Beskriv vad du tror att utbildningen kan ge dig och vad du vill göra med din utbildning när du tar examen. Berätta varför du tror att du passar för utbildningen till filmklippare och varför du vill arbeta med just filmklippning. Berätta om dina erfarenheter av film i stort, men också av andra konstarter du utövar eller har ett förhållande till.  Har du spelat musik, dansat, spelat teater, målat, fotat m.m. Berätta om eventuella andra erfarenheter som givit dig insikter du tror kan vara bra för en filmklippare och en student på kandidatprogrammet i filmklippning.
  6. En kort film (Filmlängd: max 3 min. Max filstorlek 150MB): Ladda upp en kort film som förmedlar en personlig KÄNSLA du har på väg mot ett betydelsefullt och laddat möte. Filmen ska bestå av EGNA bilder (inga klipp från arkiv eller YouTube). Du kan blanda rörliga bilder och stillbilder och använda miljöljud men INTE dialog eller pålagd musik. Det spelar ingen roll vilken typ av kamera som används och filmen kan klippas ihop med ett enkelt redigeringsprogram (Allt kan t.ex. göras med mobilen). Fokus i bedömningen läggs vid hur du förmedlar en känsla genom bildernas ordning, tajming och rytm.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  1. Intervju 1 (12-16 mars) - De som blir kallade till den första intervjun får i samband med kallelsen en ny förelagd uppgift att ta med till intervjun för analys och diskussion. Vi kommer också att prata om din ansökan och du får möjlighet att ställa frågor. Intervjun hålls på StDH.
  2. Intervju och enskilt praktiskt prov (3-4 april) (OBS! uppdaterat datum).
   -  De som går vidare och blir kallade till den andra intervjun får i samband med den också göra ett praktiskt prov en och en. Provet kräver ingen förberedelse. Det som bedöms är rytmkänsla, förmåga till överblick, snabba beslut, sinne för bildberättande och öga för detaljer. En mer personlig intervju hålls i samband med det praktiska provet. Intervju och praktiskt prov hålls på StDH.
  3. Praktiskt prov i grupp som sker på StDH. Provet är utspritt under fyra dagar 16-20 april, 23-27 april -  De som går vidare till det sista urvalsprovet kommer att få uppgifter att lösa i grupp med andra filminriktningar. Antagningsgruppen tittar här på samarbetsförmåga, initiativtagande och lyhördhet i en kreativ berättarprocess. Provet hålls på StDH.

  De bedömningskriterier som används vid urvalet, dvs det vi tittar på, är din förmåga att kommunicera kring film, din förmåga att reflektera kring ditt eget arbete, din förmåga att skapa tillsammans med andra. Vi tittar också på om din kunskapsnivå, vad gäller filmskapandet, är rätt för kandidatutbildningen.

  Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.  

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för programmet med start höstterminen 2018: 1692000 SEK för utbildningen i sin helhet.

   

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.