Filmfoto - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Filmfoto - kandidat

OBS! Den 15 november 2019 utlyser vi nya kandidat- och masterprogram i film och media med start hösten 2020. Det nya kandidatprogrammet ger stora möjligheter att själv kunna påverka den egna utbildningen, utveckla fler kompetenser och verka som självständig konstnär inom fler än ett uttryck. Det nya masterprogrammet bygger vidare på kandidatprogrammet, innehåller specialiseringskurser för att möta behovet av konstnärlig utbildning på avancerad nivå och förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelser och konstnärskap. Du kan läsa mer om våra nya program och inriktningar i samband med utlysningen den 15 november. Välkommen tillbaka!
 • Grundutbildning i filmfoto ingår i kandidatinriktningen Bild – filmfoto, animation och design.
 • Specialisering i filmfoto sker på avancerad nivå i masterinriktningen Filmfoto.

Kandidatutbildningen i filmfoto är en utbildning för dig som vill skaffa dig grundläggande kunskaper i filmskapande med huvudfokus på visuellt berättande.

Grunden för en filmfotograf är personligt berättande, hantverk och teamarbete. Utbildningen handlar till en del om att du ska söka efter ditt eget visuella uttryck. En annan del handlar om att du ska kunna behärska hantverket och tekniken samt öva dig i teamarbete och arbetsledning.

Kandidatutbildning med inriktning Filmfoto

Inriktningen filmfoto ingår i StDH:s filmteamutbildning där grupper av studenter skapar film tillsammans. Varje inriktning har egna kursmoment som är inriktningsspecifika. För filmfotograferna innebär detta till exempel kurser i ljussättning, komposition, sceneriläggning, arbetsledning och att förvalta ett manus till visuellt berättande. Här ingår även  planering av säkerhetsaspekter i ett hållbart yrkesliv. Kurser ges också i grading, digitala effekter, postproduktion och dokumentärfilm.

Grundläggande kurser varvas med teamövningar där kunskaperna omsätts till praktisk erfarenhet.

Undervisningen består av övningar och produktioner, Du får individuell handledning och handledning i team.

Som student på utbildningen kommer du att samarbeta mycket med andra. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling och personliga konstnärliga utveckling.

Utbildningen leder till att du får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som filmfotograf.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen är upplagd enligt följande:

  Termin 1

  Gemensamma grundläggande kurser filmskapande.

  Ide och gestaltningsövningar i grupp

  Grundläggande verktygskurser i filmfotografi

  Termin 2

  Inriktningkurser i arbetsledning och hantverk.

  Studioworkshop

  Gemensam gengerövning med andra filminriktningar

  Termin 3

  Verktygsövningar och kortfilmsövning

  Valbara kurser

  Termin 4

  Dramaserieövning

  Verktygsövningar i filmfotografi

  Dokumentärfilmsövning

  Termin 5

  Dokumentär essäfilm

  Förproduktion i examensfilm

  Termin 6

  Produktions övning examensfilm

  Trampolinkurs

  Fördjupande verktygsövningar i filmfotografi

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper, till exempel inom visuellt utryck som fotografi, filmskapande eller andra konstnärliga uttryck. Det är viktigt att du som söker vill arbeta i team och har en vilja att skapa tillsammans med andra.

  Dessa kunskaper prövas i urvalsprocessen:

  Konstnärlig potentiell förmåga. Kreativ samarbetsförmåga, förmåga till berättande och visuell gestaltning.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bifoga följande dokument till din ansökan:

  1. Betyg -  Du ska ladda upp slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå. I betygsdokumentet ska tydligt framgå vilka kurser du har läst och vilket betyg du har fått. Om du har betyg från ett land där man får både ett diplom och en lista med kurser och betyg, ska du ladda upp båda dokumenten. Betyg och intyg lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.
  2. Intyg från gymnasieskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig) - Om du går sista terminen på gymnasiet ska du ladda upp en individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar de kurser du har klarat. Slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen ska vara hos StDH snarast men senast 21 juni 2018 (svenska gymnasiebetyg) eller 5 juli 2018 (utländska gymnasiebetyg). Om betyget utfärdas senare måste du kontakta StDH och skicka in ett brev från din skola som bekräftar att du kommer att få betyget senare.
  3. Har du inget slutbetyg eller en individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.
  4. CV där du listar dina tidigare utbildningar, arbeten och egna projekt du anser vara viktiga för ansökan samt högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.
  5. Ett personligt brev på max en A4, där du berättar vad du vill få ut av en utbildning i filmfoto
  6. 6 stillbilder som kan tas med valfri (enkel) teknik på temat: En dag på arbetet. Serien skall beskriva en yrkesperson i hens arbetsliv.

  Länkar till tidigare filmer kan bifogas i ansökan om de inte får plats i skolans digitala ansökningssystem.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  1. Efter att vi läst alla ansökningar kommer ca 20% av de sökande att kallas till en första intervju på StDH (12-16 mars). Vi kommer då att prata om din ansökan och du har möjlighet att ställa frågor.
  2. I nästa steg kommer ungefär hälften av de som intervjuas att kallas till en andra intervju (9-10 april). Inför denna skall också vissa hemuppgifter göras. Information om hemuppgifterna får du om/när du går vidare till detta steg i urvalet.
  3. Det sista och tredje urvalsprovet är ett praktiskt prov i grupp som sker på StDH. Provet är utspritt under fyra dagar 16-20 april, 23-27 april. De bedömningskriterier som används, dvs det vi tittar på, är din förmåga att kommunicera kring film, din förmåga att reflektera kring ditt eget arbete och din förmåga att skapa tillsammans med andra. Vi tittar också på om din kunskapsnivå, vad gäller filmskapandet, är rätt för kandidatutbildningen.

  Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräpmail.

  Om du antas till utbildningen behöver du svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom den period som anges på antagningsbeskedet förlorar du platsen och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:

  1. den sökandes gestaltande förmåga

  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 1 692 000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.