Dokumentärfilm - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Dokumentärfilm - kandidat

OBS! Den 15 november 2019 utlyser vi nya kandidat- och masterprogram i film och media med start hösten 2020. Det nya kandidatprogrammet ger stora möjligheter att själv kunna påverka den egna utbildningen, utveckla fler kompetenser och verka som självständig konstnär inom fler än ett uttryck. Det nya masterprogrammet bygger vidare på kandidatprogrammet, innehåller specialiseringskurser för att möta behovet av konstnärlig utbildning på avancerad nivå och förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelser och konstnärskap. Du kan läsa mer om våra nya program och inriktningar i samband med utlysningen den 15 november. Välkommen tillbaka!
 • Grundutbildning i dokumentärfilm ingår i kandidatinriktningen Regi – dokumentär och fiktion.
 • Specialisering i dokumentärfilm sker på avancerad nivå i masterinriktningarna Dokumentärregi eller Dokumentära processer.

Kandidatutbildningen med inriktning Dokumentärfilm vänder sig till dig som vill arbeta som dokumentärfilmare. Såväl det personliga uttrycket som den tekniska kunskapen i foto, ljud och klippning är viktigt för att göra dokumentärfilm. Här får du information om hur utbildningen är upplagd.

En dokumentärfilmare berättar historier ur verkliga livet. Ofta har hon eller han flera roller i en filmproduktion: producent, regissör, fotograf och ljudtekniker samt ansvar för postproduktion.

Som dokumentärfilmare måste du ha något väsentligt att berätta och du behöver vara envis och öppen för nya idéer. Du arbetar både ensam och i team vilket kräver god kunskap i att kommunicera.

Vår utbildning är upplagd så att dokumentärfilmaren också blir en god ljudtekniker, fotograf och klippare. Detta öppnar vägar för en bredare arbetsmarknad i dagens medievärld.

Kandidatutbildning med inriktning Dokumentärfilm

Undervisningen delas in i olika praktiska delområden som regi, foto, ljud, klipp och produktion. Du får förfina ditt personliga uttryck och fördjupa dina kunskaper såväl enskilt som i team. Målet är att du ska få verktyg för att hitta nya och egna sätt att utveckla det dokumentära filmberättandet.

Vi vill utbilda orädda och självständiga dokumentärfilmare med stark konstnärlig integritet, men med kunskap om bransch och omvärld och förmåga att skapa en yrkesidentitet.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningens kärna är praktisk. Kurserna innehåller alltid en teoretisk del i form av föreläsningar, seminarier samt redovisning med analys och utvärdering. Men huvudsakligen kommer du att arbeta praktiskt i övningar och produktioner. Under vissa övningar arbetar du ensam, under andra i team med studenter från andra kandidatutbildningar inom film såsom filmljud, filmklippning, filmfoto och filmproduktion. Under utbildningens gång lägger vi också vikt vid egen reflektion av arbetsprocessen, ofta i skriftlig form.

  År 1 består av flera kortare kurser där vi går in på grundläggande filmfoto, filmljud och filmklippning. År 2 är ett fördjupande år där studenterna arbetar med en första längre produktion i form av en porträttfilm som är ett teamarbete. År 3 ägnas åt examensfilmen samt en fördjupande kurs i produktion inför yrkeslivet.

  Exempel på kurser som ges under utbildningen:

  • Processintervju
  • Cinéma direct
  • Filmfoto, filmklippning och filmljud
  • Individuell kunskapsfördjupning
  • Att skriva för film
  • Överlevnadskurs
  • Examensfilm

  Vissa kurser har vi tillsammans med skolans andra kandidatutbildningar, till exempel med studenterna på filmklippning, filmfoto, filmljud, radio och tv. Tidigare har vi dessutom haft samarbeten med filmskolor i Palestina, Burkina Faso samt med ryska filmskolan.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörigheter för högskolestudier. Läs mer om vad detta innebär för dig.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är viktigt att du har viljan att berätta – och att du kan formulera dig mycket väl både muntligt och i text.

  En bra bas att stå på är också goda språkkunskaper - gärna i flera olika språk och ett stort intresse för människor och samhälle.

  Kunskaper i filmproduktion och i digitala medier är meriterande.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Information om vilka dokument och övrigt material som du behöver bifoga till din ansökan hittar du här när ansökningsperioden öppnar.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar