Design för film och tv - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Design för film och tv - kandidat

OBS! Den 15 november 2019 utlyser vi nya kandidat- och masterprogram i film och media med start hösten 2020. Det nya kandidatprogrammet ger stora möjligheter att själv kunna påverka den egna utbildningen, utveckla fler kompetenser och verka som självständig konstnär inom fler än ett uttryck. Det nya masterprogrammet bygger vidare på kandidatprogrammet, innehåller specialiseringskurser för att möta behovet av konstnärlig utbildning på avancerad nivå och förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelser och konstnärskap. Du kan läsa mer om våra nya program och inriktningar i samband med utlysningen den 15 november. Välkommen tillbaka!
 • Grundutbildning i produktionsdesign för film och tv ingår i kandidatinriktningen Bild – filmfoto, animation och design.
 • Specialisering i produktionsdesign sker på avancerad nivå i masterinriktningarna Design för film, tv och nya medier.

Kandidatutbildningen med inriktning design för film och tv vänder sig till dig som vill arbeta som produktionsdesigner. Här finner du information om utbildningens upplägg.

Produktionsdesignern skapar stämning, atmosfär och ramen för en film eller tv-produktion genom uttrycksfull användning av utrymme, objekt, ljus, former och färger. Allt är möjligt. Genom användning av scenografi, rekvisita, grafik och i vissa fall även kostymer, smink och specialeffekter ger produktionsdesignern en produktion ett samordnat visuellt uttryck.  

Att arbeta med design för film och tv handlar till stor del om teamarbete och till viss del om arbetsledning.  

Utbildningen Design för film och tv handlar om personligt berättande, hantverk och teamarbete. Med berättelsen som grund ska du kunna förverkliga din vision till en värld som kan förmedlas till åskådaren.  

Kandidatutbildning med inriktning design för film och tv 

Under utbildningen får du söka dig fram till ett eget visuellt uttryck genom handledning, övningar och produktioner. Samskapande är en viktig del i undervisningen. 

Syftet är att tillsammans med regissören och fotografen, samt den övriga konstnärliga och tekniska personalen, ge dig färdigheter att ta ansvar för planering och genomförande av den visuella utformningen och funktionella helheten av olika produktioner. 

Vid sidan av den professionella kompetensen uppmuntras du att intressera dig för experimentell och utforskande scenografi även när det gäller visuella framställningar inom andra typer av medier samt att utveckla nya arbetssätt. 

Utbildningen utgår från konstnärlig, experimentell och forskningsinriktad verksamhet samt professionell praxis inom branschen.

 • Läs mer om utbildningen

  Under kandidatprogrammet lär du dig att förstå scenografens uppgift i samband med olika film- och tv-produktioner samt bedöma hur genomförbara de egna planerna är ur ett konstnärligt och praktiskt perspektiv. Du blir insatt i olika scenografiska metoder och visualiseringsmetoder för att med hjälp av dem utveckla ditt personliga uttryck. 

  Den som har genomfört sina studier i design för film och tv har färdigheter att: 

  • arbeta som scenograf/production designer i film-, tv- och andra audiovisuella produktioner 
  • identifiera och aktivt utveckla sin konstnärliga vision 
  • agera konstruktivt som medlem av ett konstnärligt team och förstå sitt ansvarsområde i relation till de andra i teamet 
  • identifiera och dra nytta av praxis, begrepp, forskningsresultat och konstnärliga uttryckssätt inom sin bransch 
  • skaffa nödvändig information och komplettera sitt kunnande 
  • leda och motivera arbetsgruppen som bygger upp scenografin 
  • hantera och följa budget i en produktion 
  • fortsätta sina studier i ett masterprogram 

   

  Med berättelsen som grund ska du kunna förverkliga din vision till konkreta bilder som kan förmedlas till åskådaren. 

  En viktig del av utbildningen är att söka sig fram till ett eget visuellt uttryck. Hantverket och tekniken är viktiga för att du ska bli fri i ditt kreativa tänkande. Du får både individuell handledning och handledning i team för att utveckla din kreativitet, konstnärlighet och ditt eget berättande. 

  Studierna består av övningar och produktioner, ofta tillsammans med studenter på andra utbildningar. Samskapande är en viktig del i undervisningen. Under filmövningarna jobbar du intensivt ihop med de andra utbildningarna som filmmanus, filmfoto, filmregi, filmproduktion, filmklipp och filmljud. 

  Första året innehåller mer teori än det andra och tredje året, då vi jobbar mer praktiskt med produktionsövningar. 

  En betydande del av studierna ges tillsammans med studenter inom andra film och tv- inriktningar. 

  Via kurser och alltmer krävande övningsarbeten lär du dig att behärska helheten av konstnärlighet, produktion och teknik inom ditt yrkesområde. I samband med produktionsövningarna får du insikter i den professionella praxisen och utvecklar din förmåga att arbeta i grupp. 

  Bland de viktigaste färdigheterna som undervisningen ger finns färdigheten för ett övergripande visuellt och dramaturgiskt angreppsätt med hänsyn till innehållet i film- och tv-framställningar. Vidare utvecklas den rumsliga, visuella och konceptuella gestaltningsförmågan, den sceniska visualiseringsförmågan samt de kommunikativa färdigheterna och samarbetsförmågan. Dessutom lär du dig att behärska såväl den tekniska processen i praktiken som att tänka kritiskt och analytiskt och bli insatt i tradition och trender inom den egna branschen. 

  I utbildningen ingår att behärska hela processen av visuell helhetsplanering, från förhandsplanering och visualisering till genomförande. Under utbildningen blir du insatt i scenografiplaneringens olika arbetsskeden samt de konstnärliga aspekterna och produktionsfaktorerna i samspelet inom film- och tv-produktioner. 

  Utbildningen innehåller bland annat följande moment: 

  • Dramaturgi 
  • Visuellt berättande 
  • Ljussättning 
  • Kamerateknik 
  • Teckna, skapa modeller 
  • Konstruktion och hållbarhetslära 
  • Specialeffekter/ VFX 
  • 3D-tekniker 
  • Kostymdesign 
  • Mask- och perukdesign 
  • Teaterscenografi 
  • Arkitektur 
  • Digitala media 
  • Filmhistoria 
 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Läs mer om vad detta innebär för dig.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det viktigaste är att du har ett bildintresse och en vilja att berätta filmiskt. Du kanske har sysslat med fotografi eller måleri. Någon form av förutbildning inom film är meriterande och du vill utveckla visuellt, rumsligt och dramaturgiskt tänkande och ha förmågan att arbeta både självständigt och i grupp. 

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Information om vilka dokument och övrigt material som du behöver bifoga till din ansökan hittar du här när ansökningsperioden öppnar.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.   

  Steg två är en praktisk hemuppgift, steg tre en intervju och steg fyra ett slutprov. Du får kontinuerligt all information om antagning och om de olika stegen i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.  

  Om du antas till utbildningen har du två veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.  

  Urvalet baseras på följande kriterier:   

  den sökandes gestaltande förmåga  

  den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.   

  Bedömningen ska göras på konstnärlig grund  

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.  

  Vid antagningen till höstterminen 2015 fick de sökande besked i vecka 7 om de gick vidare till nästa steg eller inte. De som gick vidare fick en praktisk hemuppgift. I slutet av vecka 13 meddelades vilka som gick vidare till intervju som skedde under vecka 16 och 17. Besked om vilka som gick vidare till Slutprov gavs vecka 18. Slutprovet skedde vecka 19 och antagningsbeslutet fattades i slutet av maj. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 1 638 000 SEK för programmet som helhet. 

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar