Berättande animerad film - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Berättande animerad film - kandidat

OBS! Den 15 november 2019 utlyser vi nya kandidat- och masterprogram i film och media med start hösten 2020. Det nya kandidatprogrammet ger stora möjligheter att själv kunna påverka den egna utbildningen, utveckla fler kompetenser och verka som självständig konstnär inom fler än ett uttryck. Det nya masterprogrammet bygger vidare på kandidatprogrammet, innehåller specialiseringskurser för att möta behovet av konstnärlig utbildning på avancerad nivå och förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelser och konstnärskap. Du kan läsa mer om våra nya program och inriktningar i samband med utlysningen den 15 november. Välkommen tillbaka!
 • Grundutbildning i berättande animerad film ingår i kandidatinriktningen Bild – filmfoto, animation och design.
 • Specialisering i berättande animerad film  sker på avancerad nivå i masterinriktningen Animation

Kandidatutbildningen med inriktning Berättande animerad film vänder sig till dig som vill utforska olika yrkesroller i branschen för att sedan kunna arbeta som till exempel regissör, animatör, dockmakare eller tecknare av bildmanus. Här finner du information om hur utbildningen är upplagd.

Konstnärlighet, teknik och samarbete är alla nödvändiga delar för att göra animerad film. I vår utbildning får du utveckla din egen konstnärlighet, jobba i olika tekniker och delta i projekt.

Högskolans många inriktningar inom film, media, teater och skådespeleri ger oss stora möjligheter att utforska animationens olika yrkesroller i samarbeten och produktionsövningar med studenter från skolans andra inriktningar. Vår närkontakt med branschen gör att du kommer möta professionella yrkesutövare både under din tid på skolan och när du gör din praktik.

Kandidatutbildning med inriktning Berättande animerad film

Under utbildningen varvar vi teori och praktik. Här ingår föreläsningar, kurser, fria projekt och tematiska workshoppar där vi förhåller oss till givna ramar i de konstnärliga uttrycken

Du arbetar med gestaltning, idéutveckling, berättande och olika animationstekniker - digitala och analoga

Vi har gemensamma produktionsövningar med kandidatutbildningarna i film och tv och det finns en livlig kontakt med studenterna i skådespeleri och scenkonst.

Du har hela tiden kontakt med film-, tv- och mediebranschen. Yrkesutövare bjuds in som gästlärare, föreläsare och handledare. Genom din praktik kan du också prova på olika yrkesroller inom produktionen av animation.

Målet är att du ska utveckla en yrkesidentitet och ett eget konstnärskap och att du ska hitta din väg in i branschen.

 • Läs mer om utbildningen

  I utbildningen ingår föreläsningar i dramaturgi, filmhistoria, filmklippning, dokumentärt berättande och ljuddesign. Här ingår också kurser i mjukvaror och teori samt workshoppar i allt från från lera, dockarmaturer, teckning, manus till regi, dramaturgi, ljus och ljud.

  År 1 arbetar vi med att utveckla idéer i animationsworkshoppar där vi även studerar animationshistoria, teori och filosofi. Vi utvecklar idéer till manus och arbetar praktiskt med animationsstudion och möjliga yrkesroller.

  År 2 fokuserar vi på praktik och att lära känna branschen. Vi övar på att utveckla en egen karaktär och på att var och en ska hitta sin berättelse.

  År 3 gör vi varsin film och hittar vår väg in i branschen.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Läs mer om vad detta innebär för dig.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det viktigaste är att du har berättarglädje, bildintresse, tålamod och samarbetsförmåga. Du behöver också en stark vilja att berätta i rörlig bild och ett brinnande intresse för animerad film.

  Praktisk erfarenhet från film-, spel- eller mediebranschen är bra att ha, men inget krav. Förberedande konstskola, serietecknar- kurs, skrivarkurs eller liknande är också meriterande.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  • Information om vilka dokument och övrigt material som du behöver bifoga till din ansökan hittar du här när ansökningsperioden öppnar.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  Steg två är en intervju och steg tre ett slutprov. Du får kontinuerligt all information om antagning och om de olika stegen i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.

  Om du antas till utbildningen har du två veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:

  1. den sökandes gestaltande förmåga

  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked i mitten av mars om de gick vidare till steg 2/intervju. Intervjuerna gjordes sedan i början av april. De sökande som gick vidare till slutprov fick den kallelsen i mitten på april och slutprovet var veckan därpå. Beslutet om antagna och reserver meddelades i början av maj.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var anmälningsavgiften 900 SEK och studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.