Upphovsrätt inom konstnärlig och kreativ verksamhet - fristående kurs
Information
Ansök

Upphovsrätt inom konstnärlig och kreativ verksamhet - fristående kurs

Kursen Upphovsrätt inom konstnärlig och kreativ verksamhet vänder sig till dig som är verksam inom film och media och är intresserad av upphovsrätt inom konstnärligt skapande. Verksamheter inom kultur och det konstnärliga området är ofta mycket bra på det som handlar om innehållet – men de saknar ibland djupare kunskap om upphovsrättens betydelse.

Kursen Upphovsrätt inom konstnärlig och kreativ verksamhet undersöker upphovsrättens betydelse, både juridiskt och ekonomiskt, samt utgår från den kreativa processen från idéutveckling till slutgiltiga verk.

Kursen går igenom begreppet verkshöjd, skillnaden på ideella och ekonomiska rättigheter, fördjupar sig i ekonomiska rättigheter och vad en upplåtelse av dessa innebär samt gör en genomgång av olika problemställningar och ersättningsmodeller.

Du får kunskap inom upphovsrätt och dess historia, avtalsformer och grundläggande avtalsrätt. Du kommer också få med dig en översyn av olika uppdragsformer, eget bolag kontra anställd och vad dessa olika former innebär för det enskilda konstnärliga projektet.

Målet är att självständigt kunna reflektera samt redogöra för ekonomiska konsekvenser och juridiska aspekter av ett konstnärligt verk, samt att du ska få grundläggande verktyg för att identifiera och analysera upphovsrättsliga problemställningar inom konstnärlig verksamhet.

Studier under Corona.

Kursansvariga lärare

Nina_Bennet-Lina_Jonsson.jpg

Kursansvariga lärare är Nina Bennet, advokat specialiserad på upphovsrätt inom tv- och filmproduktion och Lina Jonsson, producent och lärare i filmproduktion på SKH.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen utgör fem veckors heltidsstudier och består av föreläsningar och seminarier. Måndagar är undervisningsfria.

  Du arbetar med ditt eget pågående projekt som underlag för kursens lärandemål och fortsätter att utveckla ditt projekt/verk parallellt med kursen. Under kursen tar du del av de andra kursdeltagarnas frågeställningar inför sitt eget och andra projekt och får på detta sätt ta del av mycket aktuella och angelägna fall att diskutera och lära av. Under kursen träffar du utöver undervisande lärare även en rad gästföreläsare.

  Undervisande lärare är Nina Bennet, advokat specialiserad på upphovsrätt inom tv- och filmproduktion och Lina Jonsson, producent och lärare i filmproduktion på SKH.

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå.

  Särskild behörighet: 120 hp inom film och media eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom att ha skrivit, regisserat eller producerat egna medierade verk inom film och/eller media.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:
  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn
    

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! Vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.


  Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet
  • Betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet 120 hp inom film och media eller motsvarande. OBS! Vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se. 


  Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

  3. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill lyfta fram. Styrk det mest relevanta ut ditt cv med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande.

  4. Personligt brev

  Skriv en motivering till varför du söker kursen och berätta lite om dig själv. Beskriv också kort en idé/projekt/frågeställning som du skulle vilja fördjupa dig i under kursen. Totalt max en och en halv  A4-sida (ca 6 000 tecken, inklusive blanksteg).

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.
    

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla som sökt kursen kommer att få ett besked om sin behörighet.

   

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 81 000 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.