The impact of research: metoder, projektledning och organisation - fristående kurs
Information
Ansök

The Impact of Research: metoder, projektledning och organisation

Vill du forska och fördjupa din konstnärliga praktik? Då är The Impact of Research en kurs för dig. Du lär dig hur du ska kunna hitta forskningen i det du gör varje dag. Du lär dig att forskning är ett sätt att arbeta tillsammans och kan vara en väg ut ur isolering med egna komplicerade projekt och ett sätt att dela på arbetet.

Många konstnärliga forskningsprojekt är kollektiva och bygger broar mellan olika discipliner och forskningskulturer. I den här kursen träffar du aktörerna på fältet. Vi gör studiebesök och kortare resor och visar en bild av det konstnärliga forskningsfältet och hur det hör samman med andra fält. Det finns inga täta ogenomträngliga murar mellan konstnärlig praktik och konstnärlig forskning. Forskning handlar också om organisation, teamwork och att hitta resurser och projektledning.

Kursen blandar kunskapsfilosofi och teori med erfarenheter från den danska Kaospilot-utbildningen. Hur kan du bygga ett team kring ett forskningsprojekt? Hur kan ett team fungera? Du lär dig att hantera ekonomi och resurser i ett projekt. Olika modeller för kunskapsutbyte och samarbete prövas. Du tränas i att skriva och utifrån den egna praktiken ställs du som student inför en verktygslåda av konstnärliga forskningsmetoder.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna ha tillräckligt med kunskaper om fältet och metoderna så att de ska kunna genomföra forskning och kunna bli del av ett forskningsprojekt. Kursen riktar sig också till dig som vill gå en forskarutbildning.

En del av all forskning är att hitta publiceringsformer. På SKH kallar vi det för exposition. Att vrida och vända på expositionsformer och att träna sig i att visa, ställa ut och förklara sin praktik på olika plattformar och i olika sammanhang är en bärande del av kursen.

 • Läs mer om utbildningen

  I kursen rör vi oss mellan staden, skogen, experimentell odling, elproduktion och arkitektur till forskningsinstitut och historiska institutioner från svenskt sjuttonhundratal.

  Kursen omfattar två terminer på halvtid. Varje termin inleds och avslutas med en veckas intensiv workshop. Varje termin är uppdelat i sex olika seminarier.

  Kursen är indelad i fyra delkurser.

  Termin 1

  Praxis och metoder konstnärlig forskning, 7,5 hp
  Research och dokumentation i konstnärlig forskning, 7,5 hp

  Termin 2

  Exposition i konstnärlig forskning, 7,5 hp
  ​Ledarskap och organisation i konstnärlig forskning, 7,5 hp

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå

  Särskild behörighet:
  - Engelska 5
  - 120 hp inom konstnärligt ämne

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Du ansöker till kursen via antagning.se, HÄR.

  Sista dag för ansökan är 19 april 2022. 

  OBS! Nedanstående underlag ska laddas upp med din ansökan på antagning.se. 
  Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Urvalsunderlag att lämna in till denna kurs
   

  Sammanställ EN PDF-fil som innehåller följande material:
   

  Ett motiveringsbrev där du besvarar följande:

  1. Varför söker du till kursen?  

  2. Reflektera över din egna och andras konstnärliga praktik i relation till kursens innehåll.  

  Totalt får pdf-filen maximalt omfatta 1 A4-sida. Namnge filen ”Arbetsprov - The impact of research”.

  Viktiga datum för din ansökan

  •  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

   *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker baserat på inskickat motiveringsbrev utifrån den sökandes förmåga att reflektera över den egna och andras konstnärliga praktik.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 327 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.