Skriva för olika medier - fristående kurs
Information
Ansök

Skriva för olika medier - fristående kurs

Det här är en kurs för dig som vill skriva voice-over till film, fiktion eller dokumentär, speaker till radio eller kanske en monolog. Det uttryck och det medium du är intresserad av är utgångspunkt för ditt arbete på kursen oavsett om du vill skriva för film, tv, radio eller en annan medial plattform.

Under kursen tittar och lyssnar vi tillsammans på exempel i film och radio, vi analyserar dramaturgiska grepp och ser hur tilltal och genre påverkar texten.

Olika sätt att skriva och läsa in text prövas i övningar Vi reflekterar och har diskussioner om stil, berättarperspektiv och ton i egna och studiekamraters övningar. 

Ditt eget intresse är centralt och det är viktigt att vilja och våga dela med sig av det egna arbetet då undervisningen sker i seminarieform där du tillsammans med de andra studenterna utvecklar ditt uttryck och ger feedback på andras arbeten.

Du ska kunna arbeta självständigt mellan seminarietillfällena som är ca två dagar i veckan. Det är frivilligt om du väljer att arbeta med ett konkret projekt under hela kursen, till exempel en voice-over, eller om du vill jobba med olika material för att pröva dig fram.

 • Läs mer om utbildningen

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå.

  Särskild behörighet:
  - 60 hp inom något av huvudområdena Scen och media, Cirkus, Dans, Koreografi och Opera eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.
   

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se (länk)
   Sista ansökningsdag: 17 oktober 2022 

  2. Lämna in arbetsprov/urvalsdokumentation via antagning.se (enligt instruktioner nedan). 
   Sista dag att lämna in arbetsprov för att delta i urval: 1 november 2022

  3. Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar. 
   Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 1 november 2022
    

  Instruktioner för arbetsprov/urvalsdokumentation

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover/urvalsdokumentation via antagning.se för att delta i urvalet för den här kursen.
   

  1. Personligt brev

  Ladda upp ett personligt brev som inkluderar de tre punkterna nedan.

  - Varför vill du gå den här kursen?
  - Nämn en film, en pjäs, ett radioprogram, ett TV-program eller dylikt som gjort intryck på dig. Vad var det du tog intryck av och varför?
  - Beskriv ett konstnärligt eller journalistiskt arbete du har gjort.

  Max en A4-sida, ca 4.000 tecken, inklusive blanksteg. Använd pdf.

  2. CV

  Ladda upp ett CV där du listar de utbildningar, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Styrk det mest relevanta ut ditt cv med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande.Använd pdf.

  Gör så här för att ladda upp dina arbetsprov via antagning.se

  Döp filerna med DITT NAMN och KURSENS NAMN. Du laddar upp dokumenten på antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Övriga viktiga datum

  • 1 november 2022 - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 9 december 2022 - Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
  • 19 december 2022 - Sista svarsdag

 • Efter sista ansökningsdag

  Om kursen har fler behöriga sökande än platser, sker ett urval baserat på inskickade ansökningshandlingar samt vid behov intervjuer i ett andra steg.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 81 750 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.