Scenkonstproduktion - fristående kurs
Information
Ansök

Scenkonstproduktion - fristående kurs

Om organisering, kommunikation, planering, finansiering och ledarskap i en föränderlig omvärld. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam producent inom scenkonstområdet. Du har några års erfarenhet av yrket och vill nu utveckla ditt producentskap. Du arbetar på institution, fri grupp eller som frilansare.

Som producent är du delaktig i det konstnärliga arbetet, vilket ställer höga krav på kvalificerade kunskaper och kompetenser inom områden som konstnärliga processer, organisering, marknadskommunikation, planering, resurser och arbetsledning.

Producentfunktionen innebär oftast en hög arbetsbelastning vilket gör det svårt att hitta former för vidareutveckling av din egen kompetens. Inom mindre organisationer kan det också vara svårt att hitta samtalspartners för att utveckla dig i funktionen.

Med den här kursen vill vi erbjuda dig fördjupning inom några av producentens centrala ansvarsområden men också ge möjlighet till att få samtala och diskutera tillsammans med andra inom yrkesområdet.

Studier under Corona.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursens upplägg

  Kursintroduktion och kursstart fredag 10 september kl. 10.00–11.30, digitalt. Detaljerad presentation av kursens upplägg och litteraturstudier.

  Kursen omfattar därefter tre träffar med fyra kursdagar (tisdag – fredag) och två avslutande redovisnings- och reflektionsdagar. 

  Löpande under kursen arbetar du med ett enskilt projektarbete under handledning i lärplattformen Canvas. Projektarbetet redovisas sedan muntligt och skriftligt cirka två veckor efter de sista kursdagarna. 

  Kursdagarna är förlagda till Stockholms konstnärliga högskola, Valhallavägen 189.

  Utbildningsvecka 1: 28 september–1 oktober.
  Start, organisation, chef och ledarskap, teamarbete.

  Utbildningsvecka 2: 26–29 oktober.
  Organisation, kommunikation, finansiering, producentens yrkesfunktion.

  Utbildningsvecka 3: 16–19 november.
  Kommunikation, planering, avslutning

  3 december: Inlämning av projektarbete.
  8–9 december: Redovisning, reflektion, examination.

  Kursinnehåll

  Producentfunktionens ansvar och arbetsuppgifter:

  Organisering:
  Vision och mål i en verksamhet och projekt. Omvärldsanalys.
  Verktyg för att arbeta i linje och produktion.
  Vad krävs för att få en god arbetsmiljö.
  Produktionens funktioner. Produktionsutvärdering.

  Kommunikation:
  Intern och extern kommunikation.
  Verktyg för kommunikation i en organisation.

  Planering:
  Metoder och verktyg för planering utifrån en kreativ process i verksamhet och projekt. Produktionsbeskrivning. 

  Finansiering:
  Kulturpolitik och samarbeten.

  Ledarskap, medarbetarskap:
  Hur skapas effektiva team? Verktyg och metoder för ledarskap.

  Projektarbete:
  Ett eget arbete där det finns möjlighet att utveckla verktyg för organisation, kommunikation, planering och resurser/finansiering av en produktion.

  Projektarbetet utförs med fördel på en produktion eller projekt som du vill genomföra i framtiden.

  Ansvarig lärare och kursledare: Sara Bergsmark

  Utöver den behörighet som krävs är det värdefullt med erfarenhet av att arbeta i olika scenkonstorganisationer som producent.

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt särskild behörighet bestående av:

  • 30 hp inom scenkonst eller motsvarande
  • Dokumenterad yrkeserfarenhet som producent för scenkonst.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs är det värdefullt med stor erfarenhet av att arbeta i olika scenkonstorganisationer som producent.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex: cv_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet:

  • 30 hp inom scenkonst
  • Om du inte har de högskolepoäng som krävs kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  3. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet:

  • Dokumenterad yrkeserfarenhet som producent för scenkonst: Minst ett arbetsgivarintyg eller liknande dokument. Intyget måste vara underskrivet av utfärdaren och ska vara ett skannat eller fotat original i färg. Om det är en kopia måste den vara vidimerad. Vi accepterar inte mejl eller andra ej underskrivna intyg. Minst ett och max fem dokument. Om du vill lämna in fler än fem intyg får du lägga ihop dessa i en och samma fil. Använd pdf.

  4. Ditt cv
  Redovisa dina tidigare erfarenheter från utbildning, yrkesliv och annat som du tycker är relevant för kursen. Det är viktigt att du anger start och slut för respektive aktivitet. Använd pdf.

  5. Motivering
  En text där du beskriver varför du vill gå kursen och vad du vill använda den till. Berätta om ditt yrkesval, vägen dit och hur du ser på din framtid som producent. Ladda upp en textfil, max 4000 tecken inklusive blanksteg (ca en A4). Använd pdf.

  6. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)
  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Du som är från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om du blir antagen, även studieavgift, för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt cv. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/-n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så gör vi ett urval baserat på inkomna ansökningshandlingar. Urvalskriterium: Din erfarenhet inom scenkonstproducentens ansvarsområde.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 108 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.