Scenkonstdidaktik med fokus på barn och ungas egna skapande med inriktning mot Kulturskolan - fristående kurs
Information

Scenkonstdidaktik med fokus på barn och ungas egna skapande med inriktning mot Kulturskolan - fristående kurs - Restplatser finns!

Kursen är en del av Kulturskoleklivet och vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig samt till dig som är verksam inom scenkonst och vill undervisa som kulturskolepedagog. Det här är en kurs för dig som brinner för din konstform, lika starkt som du brinner för att förmedla detta till barn och unga.

Vad betyder det att restplatser finns?

Restplatser innebär att det fortfarande är möjligt att söka kursen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in och att platserna fylls vartefter. Vänligen observera att ansökan därför kan komma att stängas innan det datum som står angivet inne i ansökningssystemet (efter att du har tryckt på den gröna Ansök-knappen). Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!


Information om kursen

Kursen erbjuder praktiska färdigheter för att arbeta med sceniskt skapande i samspel med barn och unga. Som student utvecklar du metoder för att pedagogiskt förmedla dina kunskaper inom din scenkonstnärliga inriktning samt metoder för att lyssna, fånga upp och utveckla barn och ungas egna idéer.

Kursen utvecklar dina möjligheter att inspirera barn och unga i ett kreativt skapande samt dina möjligheter att vägleda barn och unga att hitta och uttrycka sina egna sceniska berättelser på sitt eget sätt.

Vidare utvecklar kursen din förmåga att reflektera över den pedagogiska situationen i mötet med barn och unga.

Kursledare: Annika Boholm
Annika har stor erfarenhet av metodutveckling i scenkonstnärligt arbete och undervisning.

Olika gästlärare kommer att föreläsa och hålla i workshops. Gästlärarna har fokus på barn och ungas rätt att skapa och komma till tals med sina egna tankar, idéer och uttryck.  

Kontaktperson om du undrar något om kursen:
Camilla Damkjaer, vikarierande lektor i scenkonst, mejl: camilla.damkjaer@uniarts.se

 • Läs mer om utbildningen

  Kulturskolan ger barn och unga möjligheter att utforska ett eget konstnärligt skapande inom olika konstformer. Kärnan i verksamheten är lärarna, men det råder brist på pedagoger vilket kommer förvärras då stora pensionsavgångar förväntas de närmsta åren. För att möta denna utmaning och samtidigt erbjuda fler barn och unga möjlighet att pröva på olika konstformer, hitta sina uttryck och berätta sina egna berättelser har regeringen startat satsningen Kulturskoleklivet. Den här kursen är en del av den satsningen. Du kommer behövas!

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser: Scenkonstdidaktik och konstnärliga processer (7,5hp) samt Scenkonstdidaktik med fokus på Kulturskolans verksamhet (7,5hp). Båda delkurserna består av föreläsningar, workshops, seminarier och eget arbete.

  Kursens upplägg

  Gemensamma seminarier fredag, lördag och söndag vid sex tillfällen (totalt 18 dagar). Övrig tid består av egen studietid, observation samt praktik.

  Den här sidan uppdateras med exakta datum när planeringen är fastlagd.

  Kursen är också öppen för sökande utanför Kulturskolan.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt särskild behörighet bestående av 120 hp inom scenkonst eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har erfarenhet av pedagogiskt eller scenkonstnärligt arbete med barn och unga.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex: cv_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet

  • 120 hp inom scenkonst
  • Om du inte har de högskolepoäng som krävs kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  3. Text
  Skriv en kort text där du svarar på följande frågor:

  1. Hur relaterar dina tidigare erfarenheter till den här kursen?
  2. Vad önskar du utveckla eller reflektera kring under kursen?
  3. Hur bidrar du till ditt eget och dina kurskamraters lärande?

  Skriv högst 4000 tecken inklusive blanksteg (ca 1 A4). Använd pdf.

  4. Ditt cv i urval
  Gör urvalet efter vad du refererar till i texten ovan. Använd pdf.

  5. Intyg som styrker ditt cv
  Minst ett arbetsgivarintyg eller liknande dokument. Intyget måste vara underskrivet av utfärdaren och ska vara ett skannat eller fotat original i färg. Om det är en kopia måste den vara vidimerad. Vi accepterar inte mejl eller andra ej underskrivna intyg. Minst ett och max fem dokument. Om du vill lämna in fler än fem intyg får du lägga ihop dessa i en och samma fil. Använd pdf.

  6. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)
  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Du som är från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om du blir antagen, även studieavgift, för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt cv. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/-n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så kommer vi att göra ett urval baserat på inkomna ansökningshandlingar. Kriterier som används i urvalet är: 

  • Erfarenhet av pedagogiskt eller scenkonstnärligt arbete med barn och unga.
  • Förmåga att resonera kring pedagogiska frågeställningar som är relevanta för scenkonst som konstnärligt uttryck.
 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 159 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.