Samtida dansdidaktik, internationell kontext - fristående kurs
Information
Ansök

Samtida dansdidaktik, internationell kontext - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar eller vill arbeta med dansundervisning och är nyfiken på att utveckla din dansundervisning utifrån ett normkreativt och samtida perspektiv. Kursen ges på engelska och är öppen för internationella sökanden.

Samtida dansdidaktik, internationell kontext, är en kurs och en plattform där du utvecklar dans och dansdidaktik med ett normkreativt perspektiv.

Det är en kurs där kunskap och åsikter utmanas och utvecklas för att öka relevansen av dansundervisning i det samtida samhället.

Målsättningen är att du formulerar en individuell inställning till dansdidaktik och utvecklar din förmåga att undervisa och diskutera dans med ett samtida förhållningssätt och i internationella sammanhang.

Du kan välja att läsa den här kursen på heltid på campus, eller heltid och delvis på distans.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen Samtida dansdidaktik, internationell kontext består av tre delar:

  • danspraktik - Dans 7,5 hp,
  • praktiskt dansdidaktiskt arbete - Dansdidaktik, 15 hp, och
  • teoretiska studier - Dansteori, 7,5 hp.

  Kursen kommer ge dig en möjlighet att utöka ditt dansande och din dansundervisning genom studier och genom input från och samarbeten med dina medstudenter.

  Kursen innehåller praktiskt arbete, teoretiska studier och diskussioner. Teman är dans, dansdidaktik, dansteori, dansanalys, etik och normkreativitet.

  Kursen kommer bestå av dansklasser, didaktiskt kreativt arbete i dansstudion, presentationer, föreläsningar och seminarier, workshoppar, samarbeten och studier av och diskussioner om relevanta texter.

  Det ges två alternativ för studier på denna kurs:

  Alternativ 1: Heltidsstudier på campus

  Studierna kommer vara på heltid på campus under en hel termin.

  Halva dagen kommer bestå av dansklasser med en huvudinriktning;  jazzdans, klassisk balett, street, svensk folkdans eller modern och nutida dans, ytterligare en vald genre och improvisation.

  Andra halva dagen kommer bestå av didaktikstudier, teori och eget arbete. Praktiska, muntliga och skriftliga uppgifter kommer ingå.

  Alternativ 2: Heltidsstudier, delvis på campus och delvis på distans

  Studierna kommer ske både på campus och online, på distans och omfatta både praktiska, muntliga och skriftliga uppgifter. 

  Studierna på campus kommer vara förlagda över tre intensiva perioder och under dessa intensiva perioder kommer studierna bestå av dansklasser och lektioner i dansdidaktik eller dansteori.

  Dansklasser kommer bestå av lektioner i en huvudinriktning; jazzdans, klassisk balett, street, svensk folkdans eller modern och nutida dans,  ytterligare en vald genre och improvisation samt workshops med övriga studenter som går Alternativ 1, heltidsstudier på campus.

  Emellan de intensiva, campusförlagda undervisningsveckorna, kommer studierna bestå av eget arbete, kollegiala samarbeten och nätbaserade interaktioner.

  Studenter som följer Alternativ 1 respektive Alternativ 2 kommer samarbeta och deras studier kommer vävas ihop.

  Kursansvarig: Katarina Lundmark

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag av Svenska 1, 2 och 3 samt

  Särskild behörighet

  • Minst 60 hp i dans/danspedagogik eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Att ha arbetat med dansundervisning eller att vilja göra det. 

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Du som är från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om du blir antagen även studieavgift, för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Behörighet

  Längre ner finns behörighetskraven för kursen. Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt cv. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven:

  • Minst 60 hp i dans/danspedagogik eller motsvarande

  Saknar du formella meriter kan du ansöka om reell kompetens

  Övrig dokumentation som du behöver skicka in som behövs för antagningsprocessen

  • Motiveringsbrev max en halv A4-sida (2000 tecken)
  • Ditt cv, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns flera behöriga sökande än utbildningsplatser så gör vi ett urval. Det gör vi genom en samlad bedömning av den sökandes inskickade meriter. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 175 900 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.