Radiodokumentär - fristående kurs
Information
Ansök

Radiodokumentär - fristående kurs

Kursen Radiodokumentär vänder sig till dokumentärmakare och journalister som praktiskt vill fördjupa och utveckla sina kunskaper i det samtida verklighetsberättandet. Kursens tonvikt ligger i att undersöka och fördjupa de egna berättarprocesserna.

Kursen Radiodokumentär har som mål att bidra till utvecklingen av idéer och praktik inom det dokumentära berättandet. Studenten söker sig fram till en egen ton, en närvaro och ett eget uttryck. Utbildningen använder experimenterande och reflektion som metod för utveckling av nya tankar i arbetet och skildringen av verkligheten och idéer kring dokumentära uttryck. Målet är också att jämsides med en fortlöpande praktisk produktion diskutera ett konstnärligt mod och etiska förhållningssätt. Ett viktigt moment i utbildningen är då att öva sig i ett självständigt analyserande, att kunna tolka och kritiskt reflektera kring etiska och berättartekniska frågor samt att kunna argumentera, motivera och förklara egna val i diskussioner kring det dokumentära berättandet.

Kursansvariga är Bengt Bok, professor i Radio och Lotta Erikson, lektor i radio.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen bygger på praktiska övningar kopplade till eget textskrivande, inläsningar och dokumentära djupintervjuer (processintervju). Största delen av kursen ägnas åt att planera och färdigställa en radiodokumentär under handledning. 

  Föreläsningar och handledning ges på professorsnivå, föreläsare anlitas också från branschen. Initiativet till utbildning har tagits utifrån tanken att stärka det personliga uttrycket i radioberättandet.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå.

  Särskild behörighet:

  • 30 hp inom huvudområdet Scen och media eller motsvarande.
  • Minst ett års dokumenterad erfarenhet av reportage och/eller dokumentärt berättande inom radio, TV, film eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom erfarenhet av ljudredigering. 

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
    
  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven
  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet 30 hp inom huvudområdet Scen och media. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se. Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • ​Intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet dokumenterad erfarenhet av reportage och/eller dokumentärt berättande inom radio, TV, film eller motsvarande. Bifoga undertecknad dokumentation för att styrka din erfarenhet i form av t.ex. arbetsgivarintyg, kontrakt, avtal eller publikationer.
    
  3. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill lyfta fram. 

  4. Personligt brev

  Skriv en motivering till varför du söker kursen och berätta lite om dig själv, max två A4-sidor (8 000 tecken, inklusive blanksteg).

  5. Projektidé

  Presentera en projektidé som du vill utveckla och genomföra under kursen, max en A4-sida (4 000 tecken, inklusive blanksteg).

  6. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla som sökt kursen kommer att få ett besked om sin behörighet.

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker i ett första steg genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I ett andra steg blir det, vid behov antagningsintervjuer.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift:  318 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.