Provsjungningsträning - fristående kurs
Information
Ansök

Provsjungningsträning - fristående kurs

Är du intresserad av att utveckla din musikdramatiska gestaltningsförmåga vid provsjungningar inom opera? Inom kursen Provsjungningsträning ligger fokus på hur du kan utveckla och visa upp dina kvaliteter på bästa sätt.

Information om kursen

Inom kursen arbetar vi med att besvara frågor såsom: Vad ska jag fokusera på? Vad förväntas av mig – och inte? Vilka är mina egna behov i den här situationen och hur kan jag stärka min prestation musikaliskt, artistiskt och mentalt?

Med seminarier och praktiska övningar kring repertoar, förberedelser, mental träning och vokal, musikalisk och kroppslig gestaltning utökas din förståelse av de förväntningar som finns och de målsättningar du bör ha vid professionella provsjungningssituationer.

Att delta i en provsjungning är en utmaning för den egna förmågan och en del av operasångarens vardag och arbetsliv.

Operahögskolan erbjuder en fristående kurs där du tillsammans med andra operasångare och med handledning av våra erfarna lärare, samt andra kvalificerade personer från operavärlden, arbetar med att skärpa din gestaltningsförmåga inom ramen för denna ofta pressade och onaturliga situation.

Ett viktigt fokus är att få en fördjupad förståelse för och kunna föra en dialog kring de egna specifika behoven av utveckling och träning vokalt, musikaliskt, konstnärligt, mentalt och fysiskt.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen innehåller seminarier kring repertoar, förberedelse och mental träning, praktiska övningar i masterclass-format kring gestaltning samt inledande och avslutande reflekterande samtal om de deltagande operasångarnas målsättning för och utveckling inom provsjungningssituationen.

  Examination sker genom en avslutande praktisk redovisning och ett seminarium med reflektionssamtal kring genomförda kursmoment.

  Undervisning sker vid 7 tillfällen på tisdagar under veckorna 16 till 22 kl.17.30-20.30. 

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå.

  Särskild behörighet:

  7,5 hp i klassisk sång eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
   
  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven
  • Minst 7,5 hp i klassisk sång hp

  Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).
   

  3. Specifika krav för kursen
  • Ladda upp ett sångprov på ljudfil, filen ska vara okomprimerad, max 150 MB
  • Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa.
  • Ange ditt röstfack/röstläge
   
  4. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  5. Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än som kan beredas plats görs ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar samt ett sångprov på ljudfil. I bedömningen tas även hänsyn till tidigare utbildning och kunskap, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 63 279 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar