Projektkurs i ljudkonst och elektroakustisk musik 15 hp - fristående kurs
Information

Projektkurs i ljudkonst och elektroakustisk musik - fristående kurs

Projektkurs i ljudkonst och elektroakustisk musik passar dig som vill fördjupa dig inom ljudkonst och elektroakustisk musik (EAM) och skapa ett mindre verk inom kursen.

Kursen vänder sig till dig som är en erfaren ljudutövare inom det konstnärliga området – kanske är du musiker, ljuddesigner, kompositör, konstnär. Kursen ges i samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och Elektronmusikstudion EMS.

Kursen består av två delkurser om vardera 7, 5 hp. I den första delkursen ges metoder och verktyg för att kunna realisera ett eget projekt inom fältet ljudkonst och/eller elektroakustisk musik. Dessutom ges föreläsningar om ljudkonstens och den elektroakustiska musikens (EAM) uppkomst och utveckling. I den andra delkursen realiserar du ditt projekt.

Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Detta sker genom föreläsningar, möten med konstnärer, workshoppar, handledning samt praktiskt arbete utifrån övningar och ditt eget projekt.
Kursen ges på heltid under tio veckor med start den 25 januari 2021.

Lärare:
Anders Aare, lektor i ljuddesign för scenkonst (kursansvarig)
Mats Lindström, studiochef EMS
Lisa Stenberg, studiokoordinator EMS

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen är uppdelad i två delkurser:

  Bakgrund, metoder och verktyg inom ljudkonst och EAM, 7,5 hp
  Delkursen rymmer en föreläsningsdel kring områdets utveckling fram till idag, viktiga konstnärer och deras verk. Du kommer då få en uppgift utifrån föreläsningarna. Därefter följer en verktygsdel bestående av undervisning i användandet av EMS studior och några programvaror samt i några andra verktyg som används inom ljudkonst och EAM.

   

  Eget projekt, 7,5 hp
  Du formulerar en idé och arbetar fram ett projekt som ska resultera i ett mindre ljudkonstverk eller en EAM- komposition eller en förening av båda. Feedback på projektet och dess genomförande ges vid en delredovisning inför studenter och handledare. Därefter fullföljer du ditt projekt och redovisar verket som helhet i slutet av kursen.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet bestående av:

  • 60 hp inom konstnärliga ämnen
  • Intyg över grundläggande kunskaper i studioteknik och i ett klipp/redigeringsprogram (DAW: Pro Tools, Reaper eller motsvarande) genom EMS grundkurs eller motsvarande
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 5

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom tidigare ljud-/elektromusikalisk erfarenhet och eller av ljudkonst. Kursen förutsätter viss vana av att kunna klippa ljud i dator som exempelvis Pro Tools, Reaper eller motsvarande.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar INTE utskrifter från Antagning.se.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven

  • 60 hp inom konstnärliga ämnen. Om du inte har de högskolepoäng som krävs kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • Intyg över grundläggande kunskaper i studioteknik och i ett klipp/redigeringsprogram (DAW: Pro Tools, Reaper eller motsvarande) genom EMS grundkurs eller motsvarande.
  • Svenska 1, 2 och 3.
  • Engelska 5.

   

  3. Idé till ett verk
  En kort text där du beskriver en idé till ett ljudkonstverk eller EAM-verk, eller en mix av båda. Som hjälp till hur du kan formulera idén, kan du utgå från vad verket ska förmedla/berätta och hur detta ska gå till, till exempel vilken instrumentering vill du använda dig av, eller vilka tekniker apparater, sammanhang. Skriv max en A4-sida (ca 4 000 tecken inklusive blanksteg). Dokumentet ska vara i pdf-format.

  4. Beskrivning av din bakgrund
  En kort text som beskriver dina tidigare erfarenheter som du tycker är relevanta utifrån kursens innehåll. Skriv max en halv A4-sida (ca 2 000 tecken inklusive blanksteg). Dokumentet ska vara i pdf-format.

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)
  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Du som är från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om du blir antagen även studieavgift för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  1. ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  2. dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt cv. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/-n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så görs ett urval baserat på inlämnat material.

  Bedömningen sker utifrån:

  • Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.
  • Den sökandes gestaltande förmåga.
  • Den sökandes förmåga att reflektera över sitt egna och andras konstnärliga uttryck.
 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 159 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.