Praktisk kunskap II - fristående kurs
Information

Praktisk kunskap II - Fristående kurs Restplatser finns!

Praktisk kunskap II är en fortsättningskurs för dig som tidigare har studerat kursen Praktisk kunskap på Stockholms konstnärliga högskola eller motsvarande. Genom fortsättningskursen fortsätter du att skapa förutsättningar att fördjupa ditt yrkeskunnande med utgångspunkt i dina praktiska erfarenheter.

Vad betyder det att restplatser finns?

Restplatser innebär att det fortfarande är möjligt att söka kursen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in och att platserna fylls vartefter. Vänligen observera att ansökan därför kan komma att stängas innan det datum som står angivet inne i ansökningssystemet (efter att du har tryckt på den gröna Ansök-knappen). Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

I den här kursen fortsätter du att utgå ifrån dina egna problem och dilemman i den egna praktiken. Du skriver ner din berättelse i essäform som sedan ingående diskuteras tillsammans med övriga kursdeltagare. Genom samtalen ges inte sällan nya perspektiv på essäernas innehåll. Det reflekterande arbetet är centralt i utbildningen.

Filosofiska, idéhistoriska och skönlitterära texter tjänar som verktyg för att du ytterligare ska fördjupa förståelsen av dina praktiska erfarenheter från din yrkespraxis.

Syftet är att du ska fördjupa dig ytterligare i den kunskapsteoretiska grunden inom främst konstnärliga kunskapsområden.

Kursen tar upp centrala frågor kring yrkeskunnandets former, mötet mellan praktik och teori och kunskapsfilosofi. Relationen mellan känsla och tanke. Vad är känslans roll i kunskapsbildning?

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges på halvfart med seminarier och föreläsningar ca 1 dag per månad. Varje kurstillfälle har samma upplägg: föreläsning om olika teman på förmiddagen och på eftermiddagen diskuteras de texter som kursdeltagarna arbetar med och som växer fram under kursens gång.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

  Du behöver även uppfylla kraven för den särskilda behörigheten. Du behöver ha:

  - Svenska 1, 2, 3, eller motsvarande 

  - Engelska 5 och 6, eller motsvarande

  - dokumenterad erfarenhet av minst 5 års konstnärligt yrkesarbete

  - Praktisk kunskap 15 hp S6235A, eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

  • Betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! Vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på en kandidatexamen ska du ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.


  Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven. 

  • Intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
  • Intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på Engelska 5 och 6, eller motsvarande.
  • Intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på dokumenterad erfarenhet av minst 5 års konstnärligt yrkesarbete. Bifoga signerad dokumentation i form av t.ex. arbetsgivarintyg och rekommendationsbrev.
  • Intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på kursen Praktisk kunskap, 15 hp (S6235A), eller motsvarande


  Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

  3. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill lyfta fram. Styrk det mest relevanta ut ditt cv med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande.

  4. Personligt brev

  Svara på de två frågorna nedan, max en A4-sida (ca 4 000 tecken, inklusive blanksteg).

  - Varför söker du till kursen?
  - Vad har du för förväntningar med tanke  på att detta är en fortsättningskurs?

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.
    

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla som sökt kursen kommer att få ett besked om sin behörighet.

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker baserat på en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar, CV och personligt brev.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift är 162 000 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.