Praktisk kunskap - fristående kurs
Information
Ansök

Praktisk kunskap - fristående kurs

Kursen Praktisk kunskap skapar förutsättningar för yrkesutövande konstnärer att fördjupa sitt yrkeskunnande med utgångspunkt i sina praktiska erfarenheter. Praktisk kunskap är en kunskap som visar sig i handling.

Vad är det en duglig konstnär måste kunna? När ställs yrkeskunnandet på särskilt svåra prov?

I den här kursen utgår vi ifrån kursdeltagarnas berättelser om svårigheter, ofta dilemman i det praktiska arbetet. Varje deltagare skriver ner sin berättelse som sedan ingående diskuteras tillsammans med övriga kursdeltagare. Genom att studenterna kommer från olika konstnärliga yrken tillför dessa samtal inte sällan nya perspektiv på berättelsernas innehåll. Detta reflekterande arbete är centralt i utbildningen.

Teman som tas upp i föreläsningar och diskuteras vid seminarier är till exempel: Vad är kunskap? Frågan har i mer än 2500 år diskuterats i den västerländska kulturen. Vad är känslans betydelse i det konstnärliga arbetet? Vad är länken mellan görande och tänkande i det konstnärliga arbetet? Vilken roll spelar intuitionen? Inspiration till föreläsningarna är hämtade från filosofi, idéhistoria och konstnärliga uttryck.

Kursens syfte är att ge yrkesutövande konstnärer verktyg för att synliggöra och reflektera över sin praktiska kunskap. Kursen är öppen också för andra närliggande yrkesgrupper.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges på halvfart med seminarier och föreläsningar ca 1 dag per månad. Varje kurstillfälle har samma upplägg: föreläsning om olika teman på förmiddagen och på eftermiddagen diskuteras de texter som kursdeltagarna arbetar med och som växer fram under kursens gång.

  Citat från tidigare studenter:

  " Kombinationen av berikande litteratur, skrivandet och reflekterande samtal resulterar i en djuplodande upptäcktsresa i den egna praktiken"

  "Hur kursen har varit? I ett ord? Då säger jag ”Förändrande!”

  ”Tänk att få göra vetenskap av hantverkskunnande. Vilken ynnest det har varit.”

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

  Du behöver även uppfylla kraven för den särskilda behörigheten. Du behöver ha

  - Svenska 1, 2, 3, eller motsvarande 

  - Engelska 5 och 6, eller motsvarande

  - dokumenterad erfarenhet av minst 5 års konstnärligt, eller närliggande område, yrkesarbete.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • ​Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_Förnamn_Efternamn

   

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att  du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven
  • Intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på Svenska 1, 2, 3 eller motsvarande.
  • ​Intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på Engelska 5 och 6 eller motsvarande.
  • ​Intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på dokumenterad erfarenhet av minst 5 års konstnärligt, eller närliggande område, yrkesarbete. Bifoga signerad dokumentation för att styrka din erfarenhet i form av t.ex. arbetsgivarintyg och rekommendationsbrev.
  • Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

   

  3. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill lyfta fram. Bifoga signerad dokumentation för att styrka ditt cv i form av t.ex. arbetsgivarintyg och rekommendationsbrev.

  4. Personligt brev

  Skriv en motivering om varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken, inklusive blanksteg), helst i pdf-format. 

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla som sökt kursen kommer att få ett besked om sin behörighet.

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker baserat på en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar, CV och personligt brev.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift är 159 000 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.