Perspektiv på kroppsliga och vokala praktiker- fristående kurs
Information
Ansök

Perspektiv på kroppsliga och vokala praktiker

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att få en djupare förståelse av kroppsliga och vokala praktiker inom scenkonst, genom att belysa dessa praktiker från olika konstnärliga och teoretiska perspektiv.

Kursen syftar till att du utvecklar din förståelse av kroppsliga och vokala praktiker i scenkonst. Kursen tar utgångspunkt i dina specifika scenkonstnärliga praktiker, och din specifika relation till egna och andras kroppsliga och vokala praktiker som det innebär.

Kursen riktar sig till dig som är verksam inom scenkonstområdet och som är intresserad av det kroppsliga eller vokala arbetet med scenkonst och kropp och röst på scen. 

Inom kursen fördjupar du dig i frågor som t.ex. relationer mellan kroppar på scen och i konstnärliga processer, relationen mellan kropp, röst och andra uttryck, kroppen och röstens narrativa, affektiva och kinestetiska aspekter på scen. Du får också fördjupa dig i olika teoretiska perspektiv på kroppsliga processer och erfarenheter samt samhälleliga kroppsliga och vokala normer. 

Studier under Corona.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen går på halvfart och på distans. Seminarierna äger rum en gång i veckan.

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet:  för studier på avancerad nivå  med undantag från Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har erfarenhet av konstnärliga processer inom scenkonst.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Utöver den dokumentation som visar den behörighet ber vi dig skicka in följande:

  1)      Ett CV som visar din konstnärliga erfarenhet.

  2)    Dokumentation av ett till tre exempel på din konstnärliga verksamhet, som du tycker är relevant för kursen. Du kan lämna in text, bild och rörlig bild. Använd följande format: pdf, mp4 och/eller jpg. Max 150MB/fil.

  3)    En text där du svarar på följande frågor:  

  • Vilken roll spelar förhållandet till kropp/röst inom din konstnärliga praktik?
  • Ge exempel på ett eller flera konstnärliga, samhälleliga eller etiska dilemman möter du i relationen till kropp och röst. Hur påverkar det din konstnärliga praktik?

   

  Skriv max 8000 tecken inklusive blanksteg (ca 2 A4). Använd pdf.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så görs ett urval. Urvalet baseras på den skriftliga ansökan. Urvalet kommer att göras utifrån följande kriterier:

  1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.
  2. Den sökandes gestaltande förmåga.
  3. Den sökandes förmåga att reflektera över det egna och andras konstnärliga uttryck.
 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 162 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.