Performance och live art som praktik 15 hp - fristående kurs
Information
Ansök

Performance och live art som praktik - fristående kurs

Det är här en kurs för dig som vill utforska och utveckla din förmåga att genom din konstnärliga praktik uttrycka dig konstnärligt inom performance och live art. Kursledare är Carina Reich och Bogdan Szyber.

Inom kursen fördjupar du dig både praktiskt och teoretiskt i performance och live art, utifrån din konstnärliga praktik.

Du arbetar praktiskt med processen att utveckla en idé till ett performance-konstverk. Du får också möjlighet att fördjupa din teoretiska förståelse för performancekonstens historia, kontext och möjligheter.

I samband med det kommer du också att göra egna eller kollektiva processanalyser. Du dokumenterar också dina reflektioner över ditt projektarbete och använder dessa för att identifiera områden du vill utforska för en framtida konstnärlig utveckling.

Beroende på din konstnärliga praktik, kan du använda olika områden och media som arbetsmaterial, till exempel visuell konst, litteratur, teater, poesi, musik, dans, installationskonst, body art, samt video, film och internet.

Kontaktperson:
Om du har frågor om kursen, mejla Camilla Damkjaer, lektor vid institutionen för scenkonst: camilla.damkjaer@uniarts.se

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen går på halvfart under hela terminen. Undervisningen består av workshoppar, föreläsningar och seminarier samt eget arbete under handledning.

  Praktiska moment äger rum på SKH och dessa kommer att vara koncentrerade på ett antal hel- och halvdagar under terminen. Övriga delar av kursen sker på distans i form av digitala föreläsningar, seminarier och uppföljning, samt självstudier.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet bestående av:

  • 90 hp inom konstnärliga ämnen
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 5

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har en konstnärlig praktik som du vill utforska och utveckla i riktning mot performance och live art.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar INTE utskrifter från Antagning.se.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven

  • 90 hp inom konstnärliga ämnen. Om du inte har de högskolepoäng som krävs kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 6

   

  3. Text
  En text där du svarar på följande frågor:  

  • Hur skulle du kort beskriva din nuvarande konstnärliga praktik?
  • På vilka sätt vill du gärna utveckla din konstnärliga praktik genom att fördjupa dig i performance och live art?

  Skriv max en A4 (ca 4 000 tecken inklusive blanksteg). Dokumentet ska vara i pdf-format.

  4. Utvald dokumentation
  Välj ett till tre exempel på din konstnärliga praktik som du tycker är relevant för kursen. Du kan lämna in text, bild och rörlig bild. Använd följande format: pdf, mp4 och/eller jpg. Max 150 MB/fil.  

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)
  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Du som är från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om du blir antagen även studieavgift för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  1. ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  2. dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt cv. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/-n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så görs ett urval baserat på inlämnat material.

  Bedömningen sker utifrån:

  • Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.
  • Den sökandes gestaltande förmåga.
  • Den sökandes förmåga att reflektera över sitt egna och andras konstnärliga uttryck.
 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 159 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.