Narrativ design - fristående kurs
Information
Ansök

Narrativ design - fristående kurs

Narrative design är en ettårig designkurs på avancerad nivå som riktar sig till dig med intresse för ett visuellt utformande av miljöer och karaktärer för film, scen och media.

I scenografi, produktionsdesign och även inom virtuellt världsbygge används plats, arkitektur och objekt som berättande verktyg och denna kurs syftar till att undersöka de metoder, processer och den teknologi som brukas för att skapa visuella världar inom scenkonst, film och andra former för rörliga bildupplevelser.  

Kursen syftar till att studenter med designerfarenhet ska tillägna sig visuella konceptutvecklingsverktyg för narrativa idéer, komplexa karaktärer och gestaltningsbara miljöer inom scenkonst, film och media.

Studenten ska även tillägna sig teoretisk och praktisk kunskap inom olika metoder för visuell kommunikation så som analoga och digitala ritningar, modeller och visuell research.

Studenten ska utveckla fördjupad kunskap om ett antal metoder för analys och tolkningsarbete inom scenkonst, film och media

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen består av följande delkurser:

  Hösttermin
  Idéutveckling, 7,5 hp
  Visuella verktyg, 7,5 hp
  Audiovisuell essä, 7,5 hp
  Rekonstruktion, 7,5 hp

  Vårtermin
  Gestaltningsövning, 7,5 hp
  Scenografi och kostymdesign, 7,5 hp
  Projektarbete och exposition, 15 hp

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå.


  Särskild behörighet:
  - Konstnärlig kandidatexamen inom scenografi, produktionsdesign, film, media, animation, kostym eller annat relevant ämne eller motsvarande.
  - Engelska 6.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Kursen vänder sig till sökande från olika visuella bakgrunder.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
    

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven:

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Konstnärlig kandidatexamen inom scenografi, produktionsdesign, film, media, animation, kostym eller annat relevant ämne. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se. 
  • ​Ladda upp intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Engelska 6.

   Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).
    

  3. Motiveringsbrev - Max en A4, 4000 tecken inklusive blanksteg, pdf.

  Se till att få med följande: 

  • Beskriv ditt eget konstnärliga intresseområde och ämne.
  • Beskriv hur du definierar narrativ design och varför detta är ett relevant fält för dig och ditt konstnärliga arbete.
  • Beskriv ett verk inom narrativ design som gjord starkt intryck på dig. Reflektera över varför och inkludera någon information om skaparen/konstnären. 
    

  4. Ditt CV
  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. 

  5. Uppgift

  Skapa ett självporträtt. Du kan välja fritt mellan filmat material, animation, stillbilder, teckning, ritning eller modellbygge för hand – det går bra med endast ett av formaten och det går bra att blanda fritt.

  Ladda upp ditt självporträtt. Rörlig bild max 1 minut, max 150 MB oavsett format. Filmformat:  mov, mp4 eller avi. Bildformat: gif, jpg, png eller pdf.

   

  6. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det är fler behöriga sökande än platser på kursen så kommer ett urval ske baserat på inkomna ansökningshandlingar. Vid behov tillkommer ett andra urvalsprov bestående av intervju.

  Urvalskriterier:

  1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.

  2. Den sökandes gestaltande förmåga.

  3. Den sökandes förmåga att reflektera över det egna och andras konstnärliga uttryck.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift är 318 000 SEK per termin, totalt 363 000 SEK för hela kursen för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.