Mediapedagogik med fokus på barn och ungas berättande - Kulturskoleklivet
Information
Ansök

Mediapedagogik med fokus på barn och ungas berättande - Kulturskoleklivet

Kursen utvecklar dina möjligheter att inspirera barn och unga i ett kreativt skapande och att hjälpa dem att hitta och uttrycka sina egna berättelser. Den ger dig metoder att pedagogiskt förmedla dina kunskaper inom din konstnärliga inriktning. Vidare utvecklar den din förmåga att reflektera över det pedagogiska mötet med barn och unga och kring resultatet av det. Kursen är en del av Kulturskoleklivet.

Kulturskoleklivet är regeringens satsning för att möta fortbildningsbehovet inom kulturskolan och vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig samt till dig som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog.

Kursen vänder sig till dig som har en konstnärlig utbildning inom film, ljud eller foto och som till exempel vill bli mediepedagog inom kulturskolan. Kursen är också öppen för sökande utanför kulturskolan.

Kursen förmedlar genom workshoppar ett flertal perspektiv och metoder för mediepedagogiska processer med barn och unga och du kommer kontinuerligt under kursen omsätta dessa i praktiskt, pedagogiskt arbete med barngrupper i olika åldrar. 

Praktiken och mötet med barngrupperna varvas med reflektion kring detta och den egna utvecklingen som pedagog, knutet till föreläsningar och litteratur inom ämnet. Reflektionen sker enskilt, i grupp och i seminarieform.

Sök kursen om du brinner för din konstform och dess möjligheter lika starkt som du brinner för möjligheten att förmedla detta till barn och unga och att ge dem verktygen, förståelsen och lusten att skapa själva och berätta sina egna berättelser på sitt eget sätt.

Kursen leds av Nicklas Wedin. Olika gästlärare kommer också att undervisa på kursen.

Studier under Corona.

 • Läs mer om utbildningen

  Föreläsningar, workshoppar och seminarier kommer företrädesvis ligga på fredagar. Vissa veckor tillkommer en till två dagars ytterligare workshoppar utöver fredagsundervisning. 

  Kulturskolan ger barn och unga mellan 6–22 år möjligheter till att utforska ett eget konstnärligt skapande inom olika konstformer.  Kärnan i verksamheten är lärarna, men idag råder en stor brist på pedagoger som kommer förvärras ytterligare då stora pensionsavgångar förväntas de närmsta åren. För att möta denna utmaning och ge fler barn och unga möjlighet att pröva på olika konstformer, hitta sina uttryck och berätta sina egna berättelser har regeringen startat satsningen kulturskoleklivet. Denna kurs är en del av den satsningen. Du kommer att behövas!

  Som mediepedagog i kulturskolan står du för barn och ungas rättigheter i samhället, deras rätt till yttrandefrihet och därmed rätten att få synas och höras på sina egna villkor.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå.

  Särskild behörighet: 120 högskolepoäng inom ett konstnärligt ämne inom film, foto, radio eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har erfarenhet av pedagogiskt eller konstnärligt arbete med barn och unga.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.

  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du Svenska 1, 2 och 3 och/eller Engelska 5 och 6 laddar du upp dokumentation som styrker din behörighet på annat sätt.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
    
  2. Ladda upp dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven 120 högskolepoäng inom ett konstnärligt ämne inom film eller radio eller motsvarande.
   

  Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

  3. Personligt brev

  Skriv en motivering om varför du söker kursen och berätta lite kort om dig själv. Ladda upp max en A4-sida (ca 4 000 tecken, inklusive blanksteg).

  4. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill lyfta fram. Bifoga signerad dokumentation för att styrka ditt cv i form av t.ex. arbetsgivarintyg och rekommendationsbrev.

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker baserat på en samlad bedömning av inskickad dokumentation.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 162 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.