Marknadskommunikation för scenkonst - fristående kurs
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Marknadskommunikation för scenkonst - fristående kurs

Det här är en fristående kurs för dig som planerar, genomför, arbetsleder, köper in eller utför det arbete som ingår i en kommunikations- och marknadsplan inom scenkonst.

Kursen syftar till att ge dig övergripande kunskap i marknadskommunikationens olika delar, få en inblick i hur de kan generera resultat och hur de genomförs. Ett axplock av vad kursen omfattar är strategisk marknadsanalys och reklamstrategier likväl som varumärkesbyggande och strategier för sociala media. Du kommer själv få möjlighet att genomföra praktiska övningar samt träffa personer som innehar olika roller inom området. Till exempel kommer du att få möjlighet att träffa marknadskommunikatörer, reklamstrateger, digitala strateger och personer med mångårig erfarenhet av att bygga varumärken inom scenkonstområdet.

Kursen innehåller föreläsningar, skriftliga och muntliga övningar, reflektion och samtal, gästföreläsare, studiebesök och avslutas med ett större projektarbete i grupp. Stor vikt läggs vid litteraturstudier samt gemensamma diskussionerna i gruppen och med gästföreläsare.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen omfattar fem områden:

  1. Introduktion, utifrån ett scenkonstperspektiv, till marknadskommunikation, information, PR och marknadsföring inklusive ekonomi, omvärldsanalys samt internetanvändning i Sverige. Stor vikt läggs vid relationsskapande och relationen mellan planerna och önskat resultat

  2. Strategisk marknadsanalys och reklamstrategier. Att gå kundens väg. Genomgång och genomförande av marknadsundersökning. Genomgång och exempel på strategiska val gällande mediaplan, plan för sociala medier, informationsarbete, PR arbete samt internetanvändning i Sverige.

  3. Segmentering, konsumtion och köpbeteenden.  Fördjupning. Digital marknadsföring och AI, e-handel, GDPR, marknadsjuridiska perspektiv och internationell utblick. Stor vikt läggs vid förändrade digitala förutsättningar och strategier för att skapa god, säker och tillåten digital kommunikation.

  4. Strategiskt varumärkesbyggande både inom offentlig förvaltning och näringsliv med fokus på ett kulturellt perspektiv, visuella kommunikation och kreativa processer. Stor vikt läggs vid varumärkets inre värden samt hur man kan arbeta med ett varumärke genom storytelling, internt varumärkesarbete samt sammanhållen kommunikation.

  5. Projektarbete i marknadskommunikation. Projektet genomförs som ett verkligt uppdrag åt en organisation inom scenkonstområdet och presenteras för uppdragsgivaren.

   

  Undervisning heldag på plats på StDH under 2019:
  24 oktober, kursstart
  25 oktober
  28 november
  29 november

  Undervisning heldag på plats på StDH under 2020:
  5, 6 och 7 februari
  12, 13, 14 februari
  22, 23, 24, 28, 29 april
  14, 15, 16, 17, 18 september
  21 september - 9 oktober, projektarbete i grupp
  7-8 oktober, redovisning
  9 oktober, avslutning och utvärdering

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är bra om du har deltagit i eller planerat, genomfört, köpt in och utför det arbete som ingår i en kommunikations- och marknadsplan på en scenkonstorganisation, en fri grupp, privat teater eller liknande.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. cv_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Ditt cv
  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Använd PDF.

  3. Motiveringsbrev
  Personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. En till en och en halv A4 (ca 4 000-6000 tecken inklusive blanksteg). Använd PDF.

  4. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)
  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urval till kursen görs av en antagningsgrupp genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Antagningsbesked beräknas sändas ut i början av juni.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 231 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.