Ljud som kritisk praktik - fristående kurs
Information
Ansök

Ljud som kritisk praktik - fristående kurs

Ljud som kritisk praktik är kursen för dig som vill utforska ljud som en konstnärlig motståndspraktik.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma ljudutövare inom alla discipliner till exempel konstnärer, musiker, ljuddesigners och kompositörer. Enskilt, och i grupp, undersöker vi hur etiska, normkritiska och poetiska förhållningssätt inom ljud kan användas för att utmana rådande normer för ljud och lyssnande i det samtida soniska landskapet.

Syftet är att utrusta deltagarna med teoretiska och praktiska verktyg för att utforska sin egen konstnärliga praktik utifrån ett kritiskt perspektiv. Kursen ger fördjupade kunskaper, om vad ”motstånd" kan innefatta i sin mest öppna betydelse utifrån olika soniska konstnärliga traditioner och praktiker.

Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Detta sker genom föreläsningar, möten med konstnärer, textseminarier, workshops, fältstudier och praktiskt arbete utifrån den egna praktiken. Genom att läsa texter samt genom skrivande och diskussioner utvecklar vi ett kritiskt reflekterande kring samtida konstnärliga soniska praktiker och traditioner – med utgångspunkt i vår egen konstnärliga praktik.

Kursen ges på deltid, generellt med träffar över två sammanhängande dagar i slutet på varje månad,

Kursansvariga lärare:
Jenny Sunesson, konstnär och lektor i audiell media
Åsa Stjerna, konstnär

 

 • Läs mer om utbildningen

  Information om kursens delkurser

  Sonisk etik, 7,5 hp 
  I den här delkursen behandlas etik inom den soniska konsten. Här utforskas grundläggande etiska frågor kopplat till vad det innebär att vara sonisk utövare i det tjugoförsta århundradet.
   
  Ljud som motståndspraktik, 7,5 hp
   
  I den här delkursen utforskas ljudet som motståndspraktik genom föreläsningar, workshops och möten med konstnärer med olika ingångar till begreppet ”motståndspraktik”.
   
  (Om) förhandlingar i det soniska landskapet, 7,5 hp
  I delkursen (Om)förhandlingar i det soniska landskapet utforskas ett antal platsspecifika förhållanden utifrån ett konstnärligt och kritiskt perspektiv som har central betydelse i den soniska praktiken. Blocket löper mellan teman som utforskar dåtid, samtid och framtid i platsspecifik sonisk praktik.
   
  Antropocen, 7,5 hp
  Den här delkursen närmar sig frågan om mänsklighetens inverkan på miljön och klimatet, känd som antropocen.
 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå.

  Särskild behörighet:

  - Konstnärlig kandidatexamen, 180 hp eller motsvarande

  - Dokumenterad erfarenhet av konstnärligt arbete

  - Engelska 6 eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Kursen vänder sig till yrkesverksamma ljudutövare inom alla discipliner t ex konstnärer, musiker, ljuddesigners och kompositörer.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven

  • Konstnärlig kandidatexamen, 180 hp eller motsvarande
  • Dokumenterad erfarenhet av konstnärligt arbete
  • Engelska 6

   Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

  3. Motiveringsbrev
  Skriv varför du söker kursen.  Max 1 A4-sida, ca 4 000 tecken, inklusive blanksteg.

  4. Ditt CV
  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Styrk ditt cv med signerade intyg.

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker baserat på ett cv och ett personligt brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt vid behov intervjuer, i andra steg.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 318 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.