Kuratoriell praktik och kontext - fristående kurs
Information
Ansök

Kuratoriell praktik och kontext - fristående kurs

Det här är en kurs för dig som vill vidga ditt perspektiv på kuratoriella praktiker inom scenkonst. Kursen erbjuder kritisk reflektion över olika sociopolitiska och ekonomiska kontexter, samt en möjlighet att utveckla kuratoriella metoder för att ompröva den samtida (scen)konstens praktik, specifikt i relation till aktivism, självorganisering och kritiskt tänkande.

Koreografer, dansare, kuratorer och andra konstnärer eller kulturarbetare med anknytning till scenkonstens område är välkomna att söka till denna kurs.

Tematiskt behandlar kursen frågor som rör en utökad förståelse av det kuratoriella, vilket går bortom traditionella eller representationella scenrum såsom koreografins ’black box’ eller konstrummets ’white cube’. Kursen analyserar den miljö inom vilken konsten produceras och sprids, och fokuserar på att skapa kunskap och möjligheter för utövare som vill arbeta med kuratoriella processer inom scenkonst eller interdiciplinära områden.

Vidare kommer kursen analysera och lyfta fram kuratoriella praktiker i dialog med sin kontext och samtida diskurser såsom genus, feminism, ekologi, mänskliga rättigheter, demokrati och andra samtida politiska frågor. Genom att introducera verktyg för kritisk och etisk reflektion kring kuratoriella processer belyses sätt att producera, förespråka och initiera olika modeller för att presentera och artikulera konst i en specifik kontext.

Kursen inleds med en intensiv vecka i Struga, Nordmakedonien, följt av två intensiva perioder med onlineseminarier. SKH bekostar resa till och från Struga samt boende för studenter inskrivna på kursen.

Kursen är ett samarbete med Lokomotiva, en ideell organisation och plattform för utbildning, produktion, diskussioner och forskning inom konst och kultur belägen i Skopje, Nordmakedonien. Lokomotiva kommer att bevilja tre stipendier för sökande utanför EU. För information om att söka stipendium, gå till https://www.lokomotiva.org.mk.

Kursen har utvecklats genom Erasmus+ projektet Curating in Context, där SKH utgjort en av fyra partnerorganisationer. Läs om projektet här: https://curatingincontext.com

Lärare

Lärare och gästlärare

Ana Vujanovic, Biljana Tanurovska - Kjulavkovski, Bojana Kunst, Danae Theodoridou, Jasmna Zaloznik, Marijana Cvetkovic, Rok Vevar, Sergej Pristas, Silke Bake, Slavco Dimitrov, Tove Salmgren, Una Bauer.

Kursledare

Biljana Tanurovska -Kjulavkovski och Tove Salmgren. Se deras respektive biografier på engelska HÄR.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen är uppbyggd i fyra delar och består av föreläsningar, seminarier, handledning och individuellt arbete.

  1. Struga, Nordmakedonien, 29 augusti – 3 september

  Summer school Curating in Context

  Intensiv uppstartsvecka förlagd i Struga, Nordmakedonien. Föreläsningar, diskussioner, presentationer, handledning och workshops.

  Den första veckan av kursen är obligatorisk. SKH står för kostnaderna för resa och boende för de studenter som är inskrivna i kursen.

  2. Online 3 oktober – 7 oktober

  ”Composting” – en process för utveckling, omformning, återanvändning och återvinning av kuratoriell kunskap och praktik.

  Läs, skriv och diskussionsseminarier i grupp, genom kompostens logik.

  3. Online 7 november – 11 november  

  ”Etik och produktionens politik”

  Föreläsningar, presentationer och diskussioner kring ämnen som policy, politik, organisation, opionsbildning eller hur man producerar, förespråkar och initierar olika modeller för att presentera och artikulera konst i sin specifika kontext.

  Individuell skrivperiod 12 november – 12 december.

  Uppgift att formulera ett kuratoriellt projekt eller idé (handledning ingår)

  4. Online 13-16 december

  Slutseminarium och examination.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå med undantag från Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6.

  Särskild behörighet: 180 hp inom konstnärlig, humanistisk utbildning eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Förutom behörighetskraven för kursen är det värdefullt om du har konstnärlig eller kuratoriell erfarenhet, eller erfarenhet av att organisera eller producera konstnärligt arbete.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se

  Du söker till kursen via antagning.se HÄR.

  Sista ansökningsdag 19 april.

  OBS! Nedanstående underlag för urval ska laddas upp i din ansökan på antagning.se. (Mina sidor -> Meriter -> Dokumentuppladdning).

  Underlagen ska vara i pdf.

   

  Urvalsunderlag att lämna in till denna kurs:

  1. Skicka in ditt CV, där du listar din utbildning, yrkeserfarenhet och andra relevanta erfarenheter som du vill hänvisa till.  Använd pdf.

  2. Skicka in ett motivationsbrev (2000 tecken inkl. mellanslag). Använd pdf.

  3. Skicka in en skiss över ett kuratoriellt projekt som du vill utforska och utveckla under kursen. (2000 tecken inkl. mellanslag). Använd pdf.

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  •  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

   *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än tillgängliga platser kommer det att bli ett urval. Urval sker genom en kombinerad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Bedömningen tar hänsyn till tidigare utbildning, konstnärlig och curatoriell erfarenhet samt förmåga att formulera sina intressen relaterade till kursinnehållet. Bedömningen tar särskild hänsyn till erfarenhet av arbete med konstnärlig verksamhet med fokus på och relaterade till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen för studenter från tredjeland: 48 750 SEK.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.