Kreativt skrivande för skådespelare - fristående kurs
Information
Ansök

Kreativt skrivande för skådespelare - fristående kurs

Vill du utveckla din skrivarförmåga, fördjupa dig i analys av gestaltande text och bättre förstå samband mellan ord och agerande?

Kreativt skrivande för skådespelare är en kurs för dig som är verksam skådespelare och som vill utveckla din textförståelse och dina skrivaregenskaper. Kursen ger möjlighet till utveckling av skrivande och analys i relation till gestaltning, kulturell och historisk kontext och medial anpassning. Detta sker genom seminarier, workshoppar och handledning.

Målet är att du efter kursen kan få smidigare instrument för att kunna analysera dramatik i relation till gestaltning och genom utveckling av eget skrivande bättre förstå villkoren för en gestaltande text.

Kursen är utvecklad i samarbete med författaren, översättaren och regissören Dmitri Plax, som också leder kursen som gästlärare.

Studier under Corona.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen består av seminarier, handledning och praktiska övningar i skrivande och gestaltande arbete samt textanalys.

  Gästlärare

  Dmitri Plax är författare, översättare och regissör. Sedan ett drygt decennium verksam som regissör, dramaturg och producent på Sveriges Radio Drama (f.d. Radioteatern) med en rad stora produktioner bakom sig, bland andra Tiden Second hand av Svetlana Aleksijevitj (dramatisering och regi, Radioteatern i samarbete med Dramaten) och Lilla smycket av Patrick Modiano (dramatisering och regi, Radioteatern). Han är aktuell med boken Peter (Ersatz, 2020), föreställningen Sista droppen: Belarus(sia), (regi, Dramaten, 2020) samt radiopjäsen Daily War (text, musik, YLE, 2019).

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå

  Särskild behörighet:

  • Konstnärlig kandidatexamen i skådespeleri eller motsvarande yrkesverksamhet.
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 6

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom erfarenhet av arbete med text och skrivande i relation till skådespeleri och scenkonst.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.

  Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet konstnärlig kandidatexamen med inriktning skådespeleri. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Ladda upp intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Svenska 1, 2 och 3.
  • Ladda upp intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Engelska 6.

  Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

   

  3. CV

  Här redovisar du erfarenheter från utbildning, yrkesliv och annat du anser relevant för kursen. Använd pdf.

   

  4. Motiveringsbrev

  Ett brev där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. blanksteg).

   

  5. Arbetsprov

  En kortare text eller utdrag ur en text som du anser vara representativ, det vill säga typisk eller utmärkande, för ditt skrivande som skådespelare. Max 3 A4 (ca 12 000 tecken inkl. blanksteg).

   

  6. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift.

  Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

   

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Efter sista ansökningsdag granskas din ansökan och vid behov görs ett urval utifrån inkomna ansökningar.

  Om det finns fler behöriga sökande än antalet tillgängliga platser så gör högskolan ett urval. Urvalet baseras på det inskickade material som högskolan efterfrågar. Intervjuer kan förekomma.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 264 000 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.