Koncept och komposition i scenkonst - fristående kurs
Information
Ansök

Koncept och komposition - fristående kurs

Detta är en kurs för dig som önskar att få en fördjupad förståelse av koncept, komposition och dramaturgi i den samtida scenkonsten, med utgångspunkt i ditt eget konstnärliga arbete och praktik.

Kursen innehåller föreläsningar, webbinarier, workshoppar och eget arbete under handledning. När du har gått kursen, kommer du kunna språkliggöra och kontextualisera ditt eget arbete i förhållande till koncept, komposition och dramaturgi, och kunna koppla konceptuellt tänkande till praktisk gestaltning och komposition.

Kursen ger dig verktyg att kritisera, analysera och kontextualisera dramaturgiska och konceptuella val i scenkonst, inklusive ditt eget arbete, och du lär dig artikulera metoder för att utveckla dina konstnärliga perspektiv.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen innehåller föreläsningar, webbinarier, live-workshoppar och eget arbete under handledning. När du har gått kursen, ska du kunna språkliggöra och kontextualisera ditt eget arbete i förhållande till koncept, komposition och dramaturgi, och du ska kunna koppla konceptuellt tänkande till praktisk gestaltning och komposition. 

  Du ska ha fått verktyg att kritisera, analysera och kontextualisera dramaturgiska och konceptuella val i scenkonst, inklusive ditt eget arbete, och du ska kunna artikulera metoder för att utveckla dina konstnärliga perspektiv. 

  Kursen är på heltid vårterminen 2022: 17 januari–27 mars 2022.

  Förutom tre live-workshoppar kommer du få följa ett online-seminarium varje vecka. På slutet av kursen förväntas du skriva en essä som kommer presenteras och diskuteras i ett slutseminarium.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

  Särskild behörighet:

  • 120 hp inom konstnärliga ämnen relaterade till scenkonst.
  • Engelska 5

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är en fördel om du har praktiserat som konstnär, dramaturg, kurator, lärare, kritiker eller inom ett annat yrke i det samtida scenkonstfältet. 

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

   

  1.Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven.

  • 120 hp inom konstnärliga ämnen relaterade till scenkonst.
  • Engelska 5

   

  3. En kort text där du besvarar följande frågor: 

  1) Hur relaterar kursens tema till din konstnärliga/ professionella praktik?
  2) Vad i din praktik önskar du att utveckla eller reflektera över?

  Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. mellanrum). Använd gärna pdf.

  3) Tre arbetsprov (bild, ljud, video eller text) som visar tidigare arbete som du menar att relaterar till kursinnehållet. Bruka mp3 for ljud, mp4 för video och pdf för text (max 150mb/fil) 

  4. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det är fler behöriga sökande än platser på kursen så kommer ett urval ske baserat på inkomna ansökningshandlingar. 

  Vi använder SKH:s kriterier för urval för avancerad nivå.

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 162 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.