Kleinteknik - fristående kurs
Information
Ansök
DOCH, Dans och Cirkushögskolan

Kleinteknik™ - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla metoder för en fördjupning av konstnärliga och/eller didaktiska praktiker.

Kursen syftar till att studenten genom lärarledd undervisning, praktiskt utförande av Kleinteknik™, samtal, diskussioner och skriftliga reflektioner ges en grund i Kleinteknik™ som metod till en kroppslig process.

Kursledare: Karin Munters Jameson

Karin Munters Jameson utbildade sig i Sverige där hon har en kandidatexamen i danspedagogik från Danshögskolan 1984. Hon vidareutbildade sig i New York på Merce Cunningham Dance Foundation för Karen Levey, Emma Devine, Irene Hulktman m. fl. 1993 började hon studera Kleinteknik ™ för Barbara Mahler och Susan Klein. Karin gick på det första lärarprogrammet och blev certifierad lärare  Kleinteknik ™ år 2000.
Karin har undervisat, frilansat i mer än 30 år och är sedan 2010 lektor i modern och nutida dans på Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola. Hon är en återkommande gästlärare vid TeaK (Helsingfors), Cullbergbaletten (Stockholm), Ballet de Lorraine (Nancy), Danscentrum (Stockholm), JAA (Reykavik) m.fl. i Sverige och Europa.

Bildtext: fotograf Erika Lundqvist.

 • Läs mer om utbildningen

  Du är välkommen att ansöka och kombinera dessa kurser upp till heltidsstudier: Koreografera kontexter – curera dans och performance, Dans och filosofi, Kleinteknik™, STUFF: hybrida praktiker i koreografi, och Det cirkulerande bokprojektet. Schemat för kurserna är lagt så att du ska kunna studera dem samtidigt.

  Så här beskriver Susan Klein tanken och syftet med Kleinteknik™:

  The mission of Klein Technique™ is to teach people, dancers and non-dancers, to move properly through connecting their bodies to the floor, to the space, and to its many parts, to form a formidable whole. We are working with, and are interested in deep changes in each individual’s movement patterns, which will become integrated, into their entire being. The goal is to teach movement from an individual perspective of internal knowing and understanding. The aim is toward maximum physicality in function and overall health.

  Schema

  Kursstart torsdag 3/10 kl. 13.30-17

  Start vecka 40, torsdag 3/10, sen torsdagar vecka 41, 42, 44, 45, 46, 47. Kl 13.30-17 OBS!!! Ej vecka 43

   

   

   

   

   

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå (med undantag för svenska 1, 2 och 3 och engelska 6) eller motsvarande

  Särskild behörighet
  • 7,5 hp inom dans eller motsvarande
  • erfarenhet av sceniskt och/eller pedagogiskt konstnärligt arbete med kroppen som verktyg

  .

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Kursen vänder sig till dig som har en bakgrund som till exempel dansare, danspedagog, mimare, skådespelare och cirkusartist.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Behörighet

  Längre ner finns behörighetskraven för kursen. Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven:

  • 7,5 hp inom dans eller motsvarande
  • erfarenhet av sceniskt och/eller pedagogiskt konstnärligt arbete med kroppen som verktyg

   

  Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen

  • Motiveringsbrev max en halv A4-sida (1500 tecken)
  • Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa

   

   

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än antal platser sker ett urval. Urvalet görs genom en samlad bedömning av inskickade meriter.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen för studenter från tredjeland: 46 500 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.