Jonglering och rörelse - sommarkurs
Information
Ansök

Jonglering och rörelse - fristående kurs

Den här kursen är för dig som vill bredda dina kunskaper om rörelse i relation till jonglering.

Kursen är öppen för sen anmälan

Sen anmälan innebär att det fortfarande är möjligt att söka kursen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in och att platserna fylls vartefter. Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Kursens syfte är att analysera relationen mellan jonglering och rörelse, samt hur det omsätts i en praktik. Vi behandlar olika aspekter av rörelse och jonglering, medvetenhet och tydlighet i rörelse samt olika koreografiska processer.

Under kursen betonar vi det praktiska arbetet med jonglering, rörelse och den bredare konstnärlig processen.

Kursen är till för dig som redan är en erfaren jonglör.

Observera att kursen ges i Bochum i Tyskland.

Kursledare

Benjamin Richter är en artist och regissör från Berlin. Sedan 1995 har Benjamin arbetat som regissör och mentor för cirkusartister, dansare, skådespelare, musiker och andra utövande artister. Han stöder professionella artister med teknik, koreografi och konstnärlig forskning. Som regissör har han en rad prisbelönade produktioner bakom sig. Som artist har Benjamin turnerat över hela världen med bland andra Gandini Juggling och sitt eget kompani Taktil. Läs mer om Benjamin Richter här.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen omfattar 5 veckors studier på heltid med ca 3-4 veckor av workshops och föreläsningar och ca 1-2 veckor individuellt arbete. Hela kursen kommer att ges på engelska.

  Exakt schema och plats för kursen kommer presenteras senare.

  Kursen kommer ges i Bochum, Tyskland

  Kursen kommer hållas i lokaler hos Open Space, Bessemerstraße 85.

  Läs mer om Open Space här: www.openspace.ruhr

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag av Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6 

  Särskild behörighet: minst 15 högskolepoäng i cirkus med fokus på jonglering, eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom erfarenheter i dans, akrobatik, fysisk teater eller andra rörelsebaserade praktiker. Din förmåga att fysiskt uttrycka, gestalta och improvisera kommer hjälpa dig. Du behöver ha en utvecklad jongleringspraktik. Du bör ha ett intresse av att vilja undersöka hur din praktik kan berikas av ett mer rörelsebaserat förhållningssätt.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Kursen är öppen för sen anmälan

  Sen anmälan innebär att det fortfarande är möjligt att söka kursen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in och att platserna fylls vartefter. Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 15 mars 2023
   OBS! Välj "Sommaren 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Viktiga datum för din ansökan

  Sista ansökningsdag: 15 mars 2023
  OBS! Välj "Sommar 2023" för din sökning!

  - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 30 mars 2023 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).

  Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 26 april 2023.

  Instruktioner för arbetsprov 

  Då kursen är öppen för sen anmälan så behöver inga arbetsprover laddas upp. 

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover via Varbi för att delta i urvalet för den här kursen.
   

  1. En kort text där du svarar på följande frågor:
  • Hur relaterar kursens tema till din konstnärliga verksamhet/erfarenhet?
  • Vad i din egen verksamhet önskar du utveckla/fördjupa/reflektera kring?

  Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. blanksteg) Använd pdf.

  1. Ett arbetsprov i form av ett videoklipp
  • Demonstrera dina kunskaper och färdigheter i jonglering. Visa på hur du just nu arbetar med rörelse i jonglering.

  Använd MP4 (max 150MB/fil)

  Du kan behöva minska videons storlek innan du laddar upp den. Läs mer här om hur du konverterar din film.

  Gör så här för att ladda upp dina arbetsprov via Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.
  4. Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn
  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för arbetsprovssystemet Varbi:

  • E-post: support@varbi.com
  • Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på programmet så görs ett urval. I urvalet så tas särskild hänsyn till erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet. I urvalet beaktas också de lokalresurser som finns för kursen.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för student från tredje land är 67 500 SEK SEK.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.