Intimitet, sexualitet och rörliga bilder - fristående kurs
Information
Ansök

Intimitet, sexualitet och rörliga bilder - fristående kurs

Kursen Intimitet, sexualitet och rörliga bilder är en praktisk och teoretisk djupdykning i olika tänkbara frågeställningar när det gäller hur intimitet och sexualitet gestaltas i rörliga bilder. Kursen erbjuder ett unikt tillfälle att experimentera och ställa frågor kring den egna processen i ett av filmens mest komplexa och svåra gestaltningsområden; intimitet.

Vi kommer ha fördjupande samtal om intimitet och rörliga bilder som utgår från kursdeltagarnas egna konstnärliga praktiker. Tanken är att undersöka hur många och ibland motstridiga exempel på hur sex och intimitet gestaltas i rörliga bilder. Meningen är inte att komma fram till ett rätt sätt, utan att skapa en så bred och komplex förståelse kring frågorna som undersöks i kursen. Du som student ska få en djupare förståelse i hur vi gestaltar intimitet.

Vi kommer behandla frågor som: Hur skildras en lust? Hur kan vi gå bortom stereotyper? Kan det vara frigörande och politiskt med sexscener och i så fall hur? Går det att undvika objektifiering? Eller kan det vara en queerfeministisk strategi att använda sig av? Går det att leka med den manliga blicken, eller är det dömt att misslyckas? Återupprepar vi bara tidigare strukturer?

Vi arbetar praktiskt med de här frågorna och vi ser även på resultatet och vad det sänder ut för signaler.

Foto: Lisabi Fridell från filmen "Nånting måste gå sönder".

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen är indelad i olika moment. Framför kameran och bakom kameran. Foto, klipp, ljud. Vi kommer bland annat undersöka bilderna i sig, representation och hur metodskådespeleri och arbetet innan filmen har betydelse för resultatet.

  Vi kommer att se film, läsa poesi och skönlitterära och teoretiska texter som behandlar intimitet och sex. I kursen undersöker, diskuterar och utforskar vi möjligheter och begräsningar med intimitet och rörliga bilder.

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå. 

  Särskild behörighet:

  - Engelska 6

  - 90 hp inom huvudområdena Scen och media, Cirkus, Dans, Koreografi eller Opera

  - Dokumenterad erfarenhet av professionellt arbete inom konst, scen, film och mediaområdet.

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Du ansöker till kursen via antagning.se, HÄR.

  Sista dag för ansökan är 19 april 2022. 

  OBS! Nedanstående underlag ska laddas upp med din ansökan på antagning.se. 
  Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Urvalsunderlag att lämna in till denna kurs
   

  Sammanställ EN PDF-fil som innehåller följande material:
   

  Ett motiveringsbrev där du besvarar följande tre frågor:

  1. Vad är du nyfiken på med den här kursen?  

  2. Välj en aspekt eller del av din konstnärliga praktik du skulle vilja undersöka på kursen. Berätta hur? 

  3. Ge ett exempel på en film, filmare konstnär eller annat verk som inspirerar dig och varför som har med kursens tema/n att göra.  

  Totalt får pdf-filen maximalt omfatta 1/2-1 A4-sida. Namnge filen ”Arbetsprov- Intimitet”.

  Viktiga datum för din ansökan

  •  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

   *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker i ett första steg baserat på en samlad bedömning av inskickad dokumentation. Vid behov, genomförs intervjuer i ett andra steg. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 81 750 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.