Humor utan gränser - fristående kurs
Information
Ansök

Humor utan gränser - fristående kurs

Går det att skratta i alla situationer? Varför behövs skratt i en humanitär kris? Vad betyder det att existera i kontakt med publiken? Vad gör en clown?

I denna kurs får du en grundläggande introduktion till att arbeta med scenisk gestaltning för och med humanitärt utsatta målgrupper. Kursen innehåller praktiska övningar i clown, fysisk komik och hur du inom ramen för din scenkonstnärliga disciplin kan skapa sceniskt material (solo/duo/grupp) för en internationell publik. Kursen utforskar och problematiserar begrepp som lekfullhet, närvaro, lyhördhet, samspel, publikkontakt och publikkontroll, psykosocialt stöd, humor och skratt.

Kursen är utvecklad i samarbete med den ideella föreningen Clowner utan gränser, som även leder kursen som gästlärare.

Studier under Corona.

Foto: Alex Hinchcliffe, Clowner utan gränser

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges på heltid under fem veckor med start den 15 november.

  Undervisningen bedrivs i form av praktiskt gestaltningsarbete under handledning, föreläsningar, seminarier samt författande av en processdagbok.

  Undervisning sker vardagar under dagtid och kombinerar självständigt arbete med övningar i grupp.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå.

  Särskild behörighet: 30 hp inom clown, cirkus, skådespeleri, mim, musik/sång, gatuartisteri, dans, magi, parkour, body percussion eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom att du är verksam som och/eller utbildad inom scenkonst med kompetens i clown, cirkus, skådespeleri, mim, musik/sång, gatuartisteri, dans, magi, parkour, body percussion eller likvärdigt. Det är värdefullt om du har erfarenhet av ideellt arbete, har god samarbetsförmåga, lösningsfokus, flexibilitet och humor.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.

  Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven

  • 30 hp inom clown, cirkus, skådespeleri, mim, musik/sång, gatuartisteri, dans, magi, parcour, body percussion, eller motsvarande.

  Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

   

  3. CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Använd pdf.

   

  4. Motiveringsbrev

  Ett brev där du beskriver varför du vill gå kursen. Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. blanksteg).

   

  5. Arbetsprover

  • Tre (3) bilder som visar tidigare arbeten du gjort och som du tycker relaterar till kursen. Använd pdf (max 150 MB/fil).
  • Filmat material av dig när du framför en akt/karaktär som du anser relaterar till kursen (max 150 MB).

   

  6. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

   

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än antalet tillgängliga platser så gör högskolan ett urval. Urvalet baseras på det inskickade material som högskolan efterfrågar. Intervjuer kan förekomma. I urvalet bedöms 1) den sökandes gestaltande förmåga, samt 2) den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen görs på konstnärlig grund.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 66 000 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.