Handstående, specialisering 4 - fristående kurs
Information
Ansök

Handstående, specialisering 4 - fristående kurs

Kursen Handstående, specialisering 4 vänder sig till dig som vill fördjupa din teknik och ditt konstnärliga uttryck i handstående. Kursen bygger på Handstående, specialisering 3.

Som student kommer du att arbeta med kontinuerlig träning i handstående, genomgång av principer för säker och hållbar träning, riskanalys i träningen, uppbyggnad av mer komplexa övningar samt diskussioner kring estetiska uttryck.

I uppgifter, diskussioner och feedback är fokus på din träning och ditt arbete att utveckla en akt.  

Lärare

Lärare är Alexander "Sasha" Gavrilov, lektor i cirkus på Institutionen för cirkus på Stockholms konstnärliga högskola. Sasha Gavrilov har lång erfarenhet som handstående- och parakrobatik-artist. Han har under drygt 20 år undervisat i cirkus i Moskva, hos Cirkuspiloterna på Cirkus Cirkör och på Stockholms konstnärliga högskola.

Hitta fler kurser inom cirkus.

Foto: Einar Kling-Odencrants

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen börjar den 7 mars 2022 och pågår under fem veckor. Du kommer att delta i en grupplektion i handstående per dag. Dessutom kommer du att ha enskilt möte med lärare för att göra en plan för vad du behöver för din egen utveckling.

  Du som är student på kursen kommer att ha tillgång till våra studios för att arbeta i handstående på egen hand eller tillsammans med de andra. 

  För höstterminen startar kursen 15 november 2021 och pågår under fem veckor.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6.

  Särskild behörighet

  Handstående, specialisering 3 eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Du behöver ha stark teknik i cirkusdisciplinen och du vill utveckla dig tekniskt och konstnärligt inom cirkus.
   
  Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet

  1. Registrera dig genom att ange ditt namn och din e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information. Kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp de efterfrågade dokumenten.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! Vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens.
    

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven

  • Handstående, specialisering 3, 7,5 hp
  • Om du inte har Handstående, specialisering 3, 7,5 hp kan du ansöka om reell kompetens

  3. Motiveringsbrev
   

  4. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa

  5. Film

  Ladda upp en film om max 3 minuter/150mb där du visar dina kunskaper i handstående.

  6. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Du som är sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om du blir antagen, även studieavgift för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.
    

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser gör vi ett urval utifrån de sökandes meriter.

  I bedömningen tar vi särskild hänsyn till erfarenhet och verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 66 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.