Handledarutbildning för lärare - fristående kurs
Information
Ansök
DOCH, Dans och Cirkushögskolan

Handledarutbildning - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som vill vara VFU-handledare åt studenter under deras lärarutbildning.

Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper i din handledarroll, ger inblick i handledningens mål, dess strategier och inriktningar samt belyser problem som kan uppstå vid handledning.

Kursen ges i samarbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan, Kungliga Musikhögskolan och Konstfack. Delar av utbildningen bedrivs tillsammans och delar på enskild högskola. Kursen vänder sig till lärare i dans,  VFU-handledare och blivande VFU-handledare.

Under kursen ges föreläsningar på de olika lärosätena med gästlärare.

Gästlärare på kursen har bland annat varit:

Lotta Björkman, adjunkt, Södertörns högskola
Britta Thedin Jacobsson, lektor, GIH
Jannie Berggren, lektor i danspedagogik
Christer Langström, adjunkt, Stockholms universitet 

Kursinnehåll:
 • centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp
 • analys och reflektioner av undervisning och lärprocesser
 • handledningsprocessen: teorier och strategier, samtalsmetodik
 • etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen
 • ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning
 • planering och genomförande av ett praktiknära forskningsprojekt

 

Kursansvariga: Elisabet Sjöstedt-Edelholm och Stina O'Connell

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges på kvartsfart, två terminer med sju fysiska träffar, dels på DOCH, dels på övriga högskolor.

  Schema

  Hösten 2019: 

  16/9 13.00-16.00

  22/10 heldag

  20/11 heldag

  Våren 2020: 

  16/1 heldag

  14/2 heldag

  16/3 13.00-16.00

  22/4 13.00-16.00

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (90 hp från grundnivå) samt
  Särskild behörighet

  • Lärarexamen eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Erfarenhet av att undervisa dans på högstadiet och gymnasiet.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnam_efternam


  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar på en högskolekurs/utbildning ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet:

  • Lärarexamen eller motsvarande

   

  3. Specifika krav från utbildningen.

  • Motiveringsbrev
  • Ditt CV

   

  4. Passkopia (om det är aktuellt för dig)

  Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom då ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

   

  5. Ansökan om reell kompetens/alt. undantag (om det är aktuellt för dig)

  Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet och som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg

  Här kan du läsa mer om reell kompetens/undantag

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser på fristående kurs sker urval. Urvalet sker efter de sökandes meriter från högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen för studenter från tredjeland: 46 500 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.