Gestaltning med mask/clown - fristående kurs
Information
Ansök

Gestaltning med mask/clown - fristående kurs

Gestaltning med mask/clown är en utbildning som riktar sig till skådespelare och andra som arbetar med scenkonst i kollektiva gestaltande processer och som vill fördjupa de essentiella perspektiven på en clown- och masktradition.

Scenkonst kan göras på många sätt. Det kan fokusera på ett litterärt, fysiskt, rumsligt visuellt eller audiellt berättande formspråk. I många fall sammanlöper gestaltningsformerna och bildar en helhet genom artistens/skådespelarens psykiska och fysiska varande.

Clownen/masken som teaterhistoriskt fenomen utgör grunden för teatern ur ett skådespelarperspektiv.

Under kursen kommer vi att arbeta med grunderna för clown- och maskgestaltning. Vi kommer också att ta upp frågor som:

 • Hur, på ett grundläggande plan, förhåller sig skådespelaren till kontrasten mellan en personlig och distanserad gestaltning?
 • Vad är skillnaden mellan en psykologisk och berättande spelstil?
 • Vad är autenticitet i ett sceniskt perspektiv?

Maskarbetet fordrar sin egen konstnärliga form av realism – skådespelarkroppens psykiska och fysiska närvaro i ögonblicket.

Vi kommer också att beröra clownens och maskens relation till det skrivna ordet.

 • Läs mer om utbildningen

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag från svenska 1, 2 och 3, och engelska 6. 

  Särskild behörighet:

  60 hp skådespeleri, mim, dans, cirkus, opera eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid). 

  Anmäl dig till kursen på antagning.se HÄR

  Sista ansökningsdag: 19 april 2022

  OBS! Nedanstående underlag ska laddas upp med din ansökan på antagning.se. 
  Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Urvalsunderlag att lämna in till denna kurs
   

  1. Motiveringsbrev
   Ett motivationsbrev där du besvarar frågan: Vad upplever du utmanande med neutralmask och clownarbete i relation till din konstnärliga praktik? Max 1 A4 (ca 4000 tecken inkl. blanksteg). Använd pdf och döp filen till "Motivationsbrev, mask och clown, DITT NAMN" 

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  •  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

   *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än antalet tillgängliga platser så gör högskolan ett urval. Urvalet baseras på en bedömning av det inskickade material som högskolan efterfrågar. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 66 750 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.