Från Beyoncé till Bach - fristående kurs
Information
Ansök

Från Beyoncé till Bach - fristående kurs

Kursen Från Beyoncé till Bach vänder sig till dig som är intresserad av praktiska och teoretiska ingångar till hur musik och ljud används inom dans och koreografi. Kursen görs i samarbete med Weld.

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen kring musik, dans och dess olika genrer genom att kritiskt reflektera kring hur de oberoende konstformerna verkar parallellt, samverkar, förstärker och understödjer varandra. Vidare analyseras dessa former från historiska, politiska, ekonomiska och estetiska perspektiv.

Idag skapar dansare och koreografer sina egna soundtracks, samarbetar med kompositörer och musiker, använder licensierad musik eller samplar musik från öppna digitala distributörer. Genom en expanderad koreografisk praktik blir man sin egen musiker. Musik har alltid haft ett starkt förhållande till dansen, på olika sätt i olika tider.

Hur är de kritiska perspektiven kring användningen av musik idag? Kan musik användas i demokratiskt syfte? Vad betyder dessa val i förhållande till musikindustrins kommersiella värden?

Hitta fler kurser inom dans.

 • Läs mer om utbildningen

  Inbjudna koreografer, kompositörer och teoretiker delar med sig av tillvägagångssätt och personliga relationer till musik genom teoretiska föreläsningar och praktiska workshops. Rösterna väver en tråd genom olika musikaliska och koreografiska genrer från klassisk till samtida. Vad betyder det att återvända till en klassiker? Vad är skillnaden mellan att citera och referera? Vad förväntas ljud eller musik göra i relation till rörelse?

  Datum för kursen:
  28 feb-1 mars
  14-15 mars
  28-29 mars
  11-12 april
  25-26 april

  Kursledare är Anna Koch

  Gästlärare: Inger Damsholt, Alma Söderberg, Peter Lenaerts, Magnus Haglund, Örjan Andersson, Ann Werner, Tian Rootveel, Anna Lindal, Virpi Pahkinen, Martin Sondercamp, Mats Lindström/EMS med flera.

  Anna Koch är dansare och koreograf som verkar fritt mellan olika konstformer och kontextskapande situationer. I relation till musik har hon samarbetat med flertalet elektroakustiska musiker och skapat elektroniska eller analoga ljudbilder till egna verk. Hon har varit aktiv medlem på Fylkingen, bland annat skapat Welds ljudande festival Almost out of sight med underrubriken Auditory body, skapat ljud-installationen Unter-Haltung med musikerna Claudia Molitor (UK) och Pascal Jardry och haft ett längre samarbete med elektronmusiker Mats Lindström. Hon har också koreograferat Trollflöjten, Figaros bröllop och Don Giovanni av Mozart på Kungliga Operan i Stockholm.  Anna initierade och driver dans- och konstplattformen Weld i Stockholm.

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå  med undantag för Svenska 1, 2 och 3 och Engelska 6 samt samt

  Särskild behörighet

  - 30 hp inom det konstnärliga fältet eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Behörighet

  Längre ner finns behörighetskraven för kursen. Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven:

  • 30 hp inom det konstnärliga fältet eller motsvarande
  • Saknar du 30 hp inom det konstnärliga fältet eller motsvarande kan du ansöka om reell kompetens

   

  Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen

  • Motiveringsbrev
  • Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet av arbete med konstnärlig verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 45 000 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.