Flerspråkighet inom scenkonst, film och media - fristående kurs
Information
Ansök

Flerspråkighet inom scenkonst, film och media- fristående kurs

Den fristående kursen Flerspråkighet inom scenkonst, film och media vänder sig till dig som är intresserad av att undersöka hur en kan använda flera talade och/eller tecknade språk inom samma scenkonstföreställning, film eller mediaproduktion. Kanske är du skådespelare, manusförfattare, dramaturg, scenograf, regissör, producent eller har på andra sätt arbetat med konstnärliga processer inom scenkonst och/eller inom film och media.

Inom kursen har du möjlighet att utveckla ett koncept till en scenkonstföreställning, film eller medieproduktion som använder två eller flera språk och att undersöka möjligheter och utmaningar relaterade till flerspråkig scenkonst/film/media.

Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av konstnärliga processer och av att utveckla koncept till scenkonstföreställningar/film/medieproduktion. Kanske är du skådespelare, manusförfattare, dramaturg, scenograf, regissör, producent eller har på andra sätt arbetat med konstnärliga processer inom scenkonst och/eller film och media.

Kursens viktigaste moment är att du som student utvecklar ett koncept till en flerspråkig scenkonstföreställning/film/medieproduktion. Med en flerspråkig scenkonstföreställning/film/ medieproduktion menas här ett verk som innehåller två eller fler talade och/eller tecknade språk som en integrerad del av dramaturgin och att flerspråkigheten därmed genomsyrar verket.

Som student utvecklar du konceptet under kursen gång dels genom eget arbete, dels genom seminarier då vi presenterar och diskuterar alla studenters koncept i grupp, samt genom individuell handledning.

Du får också tillfälle att möta yrkesverksamma inom film- och scenkonstområdet med erfarenhet av flerspråkig film/scenkonst som delar sina erfarenheter. Vi läser och diskuterar även en del grundläggande teori inom fältet flerspråkighet och relaterar den till scenkonstområdet/film/medieproduktion, samt en del litteratur som specifikt behandlar flerspråkig scenkonst och film.

Studier under Corona.

Foto: Joakim Strömholm

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen består av seminarier där vi presenterar och diskuterar alla studenters koncept under utveckling samt kursens litteratur. Ett mindre antal föreläsningar och presentationer som hålls av gästföreläsare som själva är yrkesutövande inom området ingår. Övrig tid utgörs av eget arbete bestående av utveckling av koncept samt litteraturstudier och individuell handledning.   

  Gemensamma seminarier och föreläsningar kommer i huvudsak att hållas cirka tre-fyra dagar per vecka (främst tisdagar till torsdagar (kl.10.00-16.00). Övrig tid består av eget arbete.

  Vecka 46, 47, 48: Undervisning tre-fyra dagar per vecka. Övrig tid eget arbete. 

  Vecka 49: Eget arbete.

  Vecka 50: Avslutande seminarium. Tre dagar.

  Kursledare

  Vanja Hamidi Isacson är dramatiker och doktorand i performativa och mediala praktiker vid Stockholms konstnärliga högskola, institutionen för scenkonst. Hon bedriver sedan 2017 forskningsprojektet: ”Flerspråkighetens emotionella/kommunikativa/politiska/dramaturgiska potential i dramatiska verk”.

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt särskild behörighet i form av 30 hp inom konstnärliga/konstteoretiska ämnen eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom erfarenhet av konstnärliga processer och erfarenhet av att arbeta med utvecklandet av koncept för scenkonst/film/medieproduktion.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex: cv_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet

  • 30 hp inom konstnärliga/konstteoretiska ämnen
  • Om du inte har de högskolepoäng som krävs kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  3. Tidigare arbeten
  Tre exempel på tidigare arbeten du gjort och som du tycker relaterar till kursen. Använd pdf, max 150MB/fil.

  4. Ditt cv
  Redovisa dina tidigare erfarenheter från utbildning, yrkesliv och annat som du tycker är relevant för kursen. Använd pdf.

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)
  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Du som är från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om du blir antagen, även studieavgift, för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt cv. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/-n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så kommer ett urval att göras baserat på inkomna ansökningshandlingar. I urvalet används följande kriterier:

  • Erfarenhet av konstnärliga processer med relevans för kursens innehåll.
  • Erfarenhet av att arbeta med utvecklandet av koncept för scenkonst/film.

  Alla som sökt kursen kommer att få ett besked via antagningssystemet Varbi.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 81 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.