Estetiska uttryck i ett internationellt perspektiv - fristående kurs
Information
Ansök

Estetiska uttryck i ett internationellt perspektiv - fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som vill öka din förståelse och medvetenhet om den variation och mängd av kulturyttringar och kulturella uttryck som finns i vår omvärld.

Med utgångspunkt i bland annat seminarier om teaterpraxis och icke-teater från Afrika, Mellanöstern och Asien kommer kursen att fokusera på variationen i kulturyttringar och kulturella uttryck i olika delar av världen. Seminarierna leds av personer som har stor erfarenhet av att verka konstnärligt i de aktuella regionerna och syftar till att ge fördjupad kunskap om konstnärlig teaterpraxis från andra länder.

Inhemsk teaterpraxis, kulturartiklar, kulturella referenser och regissörers olika kulturella uttryck kommer att analyseras och diskuteras för att öka medvetenheten om den variation av praxis som finns i olika delar av världen.

Kursen syftar även till att ge utökade möjligheter att utforska med olika former av kulturella och estetiska uttryck. Tid kommer att ges till reflektion, analys och diskussion över mötet med olika kulturella uttryck utifrån deltagarnas egna erfarenheter från Sverige och omvärlden.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges på heltid under åtta veckor. I kursen ingår seminarier, föreläsningar och praktiska övningar.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

  Särskild behörighet:

  Konstnärlig kandidatexamen.
  Engelska 5 och 6.
  Svenska 1, 2 och 3.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_fornamn_efternamn

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har tidigare högskoleutbildning för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven

  • Konstnärlig kandidatexamen
  • Svenska 1, 2 och 3 från svenska gymnasiet eller motsvarande.
  • Engelska 5 och 6 från svenska gymnasiet eller motsvarande.
  • Om du uppfyller de särskilda behörighetskraven kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

  3. Motivationsbrev.

  Här ska du beskriva varför du vill gå kursen. Max 2 sidor/ 8 000 tecken.

  4. Ditt cv

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Efter sista ansökningsdag kommer urval att ske bland de sökande som visat att de är behöriga för kursen. Urvalet kommer i ett första steg att utgå från inskickat material. I ett andra steg kan det bli aktuellt med intervjuer.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift 85 000 kronor.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.