Dekoloniserande strategier inom scenkonst och aktivism
Information
Ansök

Dekoloniserande strategier inom scenkonst och aktivism- fristående kurs.

Avkoloniserad scenkonst i praktiken vad är det och hur skulle det kunna se ut? Kursen Dekoloniserande strategier inom scenkonst och aktivism kommer att undersöka olika sätt för hur en kan arbeta med avkoloniserad scenkonst i praktiken. Kursen ges av Institutionen för dans i samarbete med Institutionen för Skådespeleri.

På vilka sätt manifesteras normativa strukturer i konstnärliga rum och vilka strategier kan en utveckla för att hantera dessa strukturer? Med utgångspunkt i olika performativa uttryck inom bildkonst och scenkonst kommer vi fördjupa oss i vissa aktivistiska former och traditioner. Kursen kommer att ha delmoment där vi arbetar praktiskt med hur en kan använda dekonstruktion och avkolonialisering som verktyg för att utveckla konstnärliga uttryck och arbetsformer.

Kursledare: Ellen Nyman

Gästlärare tillkommer.

Ellen Nyman är skådespelare men arbetar också med bildkonst och regi. Hon gick teaterhögskolan Århus, och arbetade i över tjugo år i Danmark.  Främst inom teater, film, tv och performans. Här i Sverige har hon bland annat varit med i föreställningar som Europa Europa ett samarbete med konstnärskollektivet Ful och The Knife. och Girls will make you blush på Unga Klara/ Carrasco  Dance Company. Utöver skådespeleri har hon också drivit egna konstprojekt ofta i form av politiska aktioner/happenings och video verk som exempelvis videoverket Danish Election (Göteborg Konstmuseum) och här senast videoverket Sicherheit tillsammans med Corina Oprea och Saskia Holmkvist som bland annat utställts på WheredoIendandyoubegin, on secularity GIBCA 2017. Ellen gör en konstnärlig PhD på Malmö Teaterhögskola/ Lunds Universitet i scenkonst, som en del av sin forskning har hon regisserat föreställningen Svarta revolutionärer faller inte från månen på Teater Tribunalen 2017. En föreställning inspirerat av svarta panter medlemmen Assata Shakuss självbiografi.

.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen börjar med en del som belyser och analyserar konstnärliga och aktivistiska exempel och strategier. I del två av kursen läggs vikt på att arbeta i grupp och att göra ett eget praktiskt arbete i relation till kursens tematik.
   

  Schema: Kan komma att ändras något

  15 april 18-21

  22 april 18-21

  25-26 april 10-15

  29 april 18-21

  13 maj 18-21

  15 maj 18-21

  16 maj eget arbete

  17 maj redovisningar 10-17

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt,

  Särskild behörighet

  • 30 hp inom det konstnärliga fältet

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnam_efternamn

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  Passkopia (om det är aktuellt för dig)

  Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Ansökan om reell kompetens/alt. undantag (om det är aktuellt för dig)

  Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet och som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg

  Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet:

  • Minst 30 hp inom det konstnärliga fältet

  Motiveringsbrev max en halv A4-sida (2000 tecken)

  Ditt CV

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet av arbete med konstnärlig verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 46 500 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.