Dansdidaktik i streetdans - Kulturskoleklivet
Information
Ansök

Dansdidaktik i streetdans - Kulturskoleklivet

Kursen vänder sig till dig som har en bakgrund i streetdans och som vill utveckla kunskaper i didaktik med fokus på streetgenren och dess undervisningstraditioner. Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som pedagog inom kulturskolan och/eller har en konstnärlig utbildning och är nyfiken på att arbeta inom kulturskolan med barn och unga. Kursen ingår i satsningen Kulturskoleklivet.

Kulturskoleklivet är regeringens satsning för att möta fortbildningsbehovet inom kulturskolan och vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig samt till dig som är konstnär och vill undervisa som kulturskolepedagog. 

Under kursen får du möjlighet att arbeta med olika didaktiska val och pedagogiska verktyg med fokus på streetdans och dess olika stilinriktningar.

Genom fysiskt och teoretiskt arbete kommer du att kunna utveckla olika ingångar till att undersöka streetdansens konstnärliga uttryck i relation till barn och unga.

Under kursen kommer du också att introduceras till intersektionalitetsbegreppet.

Kursen hålls av Shirley Harthey Ubilla tillsammans med andra gästlärare.

Shirley är verksam i Stockholm där hon arbetar som performer, koreograf samt som huvudlärare i street vid SKH. 

Hennes arbete går att definieras utifrån två utgångspunkter: en som tar avstamp i streetgenren och dess tradition och den andra som rör sig från en teoretisk, samtida performativ inriktning.

 • Läs mer om utbildningen

  Schema

  Våren 2022 vecka 6-17 - med lektioner på Brinellvägen 58 fredag-söndag vecka 6, 9, 14. Räkna med hela dagar. Däremellan eget arbete. 
   

  Hösten 2022 vecka 37-52 - med lektioner på Brinellvägen 58 fredag-söndag vecka 37, 41, 46 och 49. Räkna med hela dagar. Däremellan eget arbete. 

   

   

   

   

   

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt

  Särskild behörighet

  • 120 högskolepoäng inom ett konstnärligt ämne dans eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnam_efternam


  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens. Se nedan

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet:

  • 120 hp inom ett konstnärligt ämne dans eller motsvarande

  3. Specifika krav från utbildningen.

  •  Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa
  • intyg/betyg som styrker relevanta delar av ditt cv

  4. Passkopia (om det är aktuellt för dig)
   

  Numera måste sökande från s.k. tredjeland betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.
   

  5. Ansökan om reell kompetens/alt. undantag (om det är aktuellt för dig)

  Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet och som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet sker efter de sökandes meriter från högskoleutbildning samt arbetslivserfarenhet

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 96 000 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.