Information
Ansök

Dansdidaktik 1, klassisk balett - fristående kurs.

Kursen vänder sig till dig som undervisar i klassisk balett och som vill utveckla din undervisning och få tillgång till kollegialt utbyte.

Information om kursen

Kursen syftar till att du som danslärare utvecklar/fördjupar förmågan att anpassa den klassiska balettens vokabulär, din undervisningsmetod och kompletterande övningar till olika verksamheter/kontexter. Fokus ligger på grunderna/nybörjare. Reflektioner utifrån syllabus, auskultationer, föreläsningar och seminarier kring didaktiska frågor ger dig en fördjupad förmåga att planera, strukturera och genomföra undervisning i klassisk balett.

Du får tillfälle genom kursens moment och i dialog med andra kursdeltagarna formulera och fördjupa din roll som danspedagog.

Utöver dansdidaktiskt material behandlar vi musikaliska aspekter, barns och ungdomars utvecklingsstadier motoriskt och kognitivt, viss fysioterapi och vetenskapliga artiklar i området.

En stor del av kursen bygger på ett aktivt fysiskt deltagande och interaktion med andra kursdeltagares redovisade material.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges veckorna 45-4. 

  v 45 fredag+ lördag, 8-9/11

  v 47 fredag+ lördag, 22-23/11

   v.49 fredag+ lördag, 6+7/12

  v 50+v 51 söndag +måndag 15-16/12

  2020

  v 2 fredag+ lördag, 7+8/1

  v 4 torsdag, fredag, lördag 23,24,25/1 (examinationer)

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt
  Särskild behörighet
  • Engelska 6 eller motsvarande
  • Minst 30 hp i dans som innefattar klassisk balett
  • Erfarenhet av arbete med undervisning i klassisk balett

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven

  • Minst 30 hp i dans som innefattar klassisk balett
  • Erfarenhet av arbete med undervisning i klassisk balett
  • Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

  3. Motiveringsbrev

  4. Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns flera behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet sker utifrån de sökandes meriter.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 46 500 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.