Dans och filosofi - fristående kurs
Information
Ansök

Dans och filosofi- fristående kurs

Hur har kategorin ’dans’ framträtt i den västerländska och europeiska filosofin? Vilket dansbegrepp har producerats inom en sådan diskurs och hur kan vi kritisera och problematisera en sådan utifrån samtida dans och koreografi? De är de huvudfrågor som kursen kommer att röra sig omkring.

Kursen börjar någonstans i antik grekisk filosofi med Aristoteles poetik och Platons bildförbud för att sedan fortsätta med tysk estetik där dans exkluderas från de fria konsterna. Den slutar någonstans i samtida fransk och italiensk filosofi där dans framförallt har fungerat som en metafor för tanke eller politisk rörelse.

Genomgående i kursen kommer vi att diskutera hur den dominerande bilden av dans, så som den förekommer i olika texter i västerländsk filosofi, kan problematiseras och kritiseras utifrån nyligen gjorda verk inom dans- och koreografifältet. 

Kursen består av föreläsningar, seminarier och eget arbete.

 

Kursledare

Josefine Wikström är kritiker och forskare med fokus på post-Kantiansk filosofi, kritisk teori, samtida konst, dans och performance. Hennes avhandling i filosofi Practices of Relations in Task-Dance and the Event-Score: A critique of performance  publicerades nyligen (Routledge 2021). Tillsammans med Maija Timmonen är hon en av redaktörerna till Objects of Feminism (2017, Uniarts Helsinki).  Hon har publicerats i tidskrifter så som Radical Philosophy, Afterall och Mute och är återkommande danskritiker i Dagens Nyheter och konstkritiker på Kunstkritikk.
 

 • Läs mer om utbildningen

  Den här utbildningen sker online:

  v 36: 5, 6, 7, 8 & 9 september

  v 40: 6 & 7 oktober

  Studenten förväntas förbereda sig inför varje tillfälle genom att till exempel läsa angiven litteratur eller förbereda en presentation. Kursen examineras vid sista tillfället.

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag från Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6.

  Särskild behörighet:
  60 hp i dans eller filosofi eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom dans eller filosofi eller närliggande ämnen

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom ett intresse för filosofi, teori och samtida dans och koreografi.  

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  Du ansöker till kursen via antagning.se HÄR

  Sista ansökningsdag 19 april.

  OBS! Nedanstående underlag för urval ska laddas upp i din ansökan på antagning.se. (Mina sidor -> Meriter -> Dokumentuppladdning).

  Underlagen ska vara i pdf.

   

  Urvalsunderlag att lämna in till denna kurs:

  Skicka in ett CV. Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa.

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  •  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

   *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet av arbete med konstnärlig verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 48 750 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.